Obecní úřad Vyšehořovice, Vyšehořovice 23, 250 87  Mochov
tel.: 326 992 453, e-mail:
vysehorovice@centrum.cz


 

 

   
 
 Mateřská škola Vyšehořovice

 

Mateřská škola Vyšehořovice
Vyšehořovice 88
250 87 Mochov

ředitelka Martina Bilová

Kontakty:
Telefon 326 992 414  
E-mail skolka.vysehorovice@centrum.cz

 

Stravné celý den je 40,-Kč, na půlden 33,-Kč
Úplata za předškolní vzdělávání je 550,- Kč

 
 Plánované akce 

Akce budou doplněny průběžně.

20.09.2016 - divadlo Čelákovice "Hrajeme si s pohádkou" 9:30 hod.
03.10.2016 - divadlo s manásky "Jak kotátko zapomnělo mňoukat"10:45
04.10.2016 - zubní prevence pro děti /9:30 hod./
18.10.2016 - divadlo Čelákovice "Když jde kůzle otevřít" /9:30 hod./
25.10.2016 - fotografování v MŠ od 11 hodin /od 11:15 se sourozenci
04.11.2016  - cirkus Adonis od 9:30 hod.
15.11.2016 - "Do lesa za stromy" 9-10:30 hod.
22.11.2016 - "Pohádka vánočního zvonečku" (Představení v KD Čelákovice) 9:30 hod.
27.11.2016 - Adventní vystoupení dětí (prostranství před OÚ) v 16,15
                    Rozsvícení vánočního stromečku v 17,00 hodin
30.11.2016 od 9:15 hod. program Malé technické univerzity s názvem "Stavitel města".
02.12.2016 -
 zážitkový výlet do terária Dubeč
05.12.2016 -
 Mikuláš v MŠ  v 10 hodin
08.12.2016 - "Když les usíná" 9:30 - 10:30 hod.
15.12.2016 -  Vánoční pořad s kůzletem, v KD Čelákovice od 9:30 hod.
15.12. 2016 - Besídka dětí pro rodiče (ve třídě) od 15:30 hodin
21.12.2016 - Kočičí útulek "Tlapky" Mochov 9 hod. /možno donést něco pro kočičky např., deky, konzervu apod., které předáme v útulku/

11.1.2017 v 9:15 hod. "Stavitel mostů" od Malé technické univerzity
17.1.2017 - KD Čelákovice 9.30 hod. "Zoubková víla"
23.1.2017 - Divadlo Horní Počernice 10.30 hod. "Křesadlo" (odjezd od MŠ v 9.30 hod.)
24.1.2017 - "Zvířátka v zimě" 9-10:30 hod. - setkání odpadlo z důvodu počasí a velké nemocnosti dětí.

7.2.2017 - KD Čelákovice 9.30 hod. "Šípková Růženka"
21.2.2017 - "Ptáčci" 9-10:30 hod.  akce zrušena 
28.2. 2017 -  Masopust v MŠ v dopoledních hodinách.

V březnu zopakujeme pobyt v solné jeskyni Nehvizdy dle zájmu rodičů.
1.3.2017 - KD Čelákovice 9.30 hod. "Kdo si počká, ten se dočká" (pořad s poučením pro MŠ)
14.3.2017 - pohádka v KD Čelákovice " O strašně líném Honzovi" od 9:30 hod.
22.3.2017 v 9:15 hod. "Zpracovatel odpadů" /o ekologii / od Malé technické univerzity - nahrazeno ekologickým programem v rámci úklidu Pošembeří

11.4.2017 pohádka v KD Čelákovice " Velikonoční čtyřlístek plný pohádek " od 9:30 hod. zrušeno

19.4 2017 - 10:30 hod. "Dopravní pohádka" od divadélka Úsměv

3.5.2017 - 10:00 hod. Černí koně s handbiky a přednáškou o handicapovaných, sportu a možností vyzkoušet si kolo na ruční pohon - od 10 hodin na zahradě MŠ.

5. 5. 2017 - ekologické dopoledne se želvičkou v MŠ (ekologický den s krmením, koupáním a venčením želvího kamaráda Honzíka)
V květnu 2017 proběhl ve školce projekt "Motýlí zahrádka" s pozorováním líhnutí motýlků a následným vypouštěním do přírody
18.5.2017 pohádka v KD Čelákovice " Čarodějná pohádka" od 9:30 hod.nebo nácvik evakuace ze školky s hasiči
23.5. 2017 - Sokolnické vystoupení
31.5.2017  - focení celé třídy
pan Sitarčík od 8 hodin na zahradě MŠ (dle počasí event.ve třídě) - oblečení slavnostnější podle uvážení rodičů, nedávat zelené tričko kvůli pozadí na zahradě. Cena je Kč 90,-.

1.6. 2017 - Mezinárodní den dětí s překvapením pro děti

6.6. - Včelí království - program zrušen a nahrazen dopolednem se želvičkami Honzíkem a Evženem

14.6. od 15,00 - Rozloučení a pasování předškoláků od divadélka Úsměv
14.6. - 10:45 hod. divadlo Úsměv zrušeno (pohádka Kašpárkova škola v přírodě)

21. 6. 2017 plavání v Čelákovicích  -  dne(odjezd z MŠ v 8.30 hod., příjezd v 11.30 hod.)
26. 6. 2017 letní  výlet do Duhového parku s MŠ Horoušany


Chystáme pro děti dopoledne se zvířátky (želvičkou, morčátkem) a
setkání s organizací Černí koně a jejich speciálními koly tzv. "handbiky" aneb nenásilnou formou děti seznámíme se světem handicapovaných.

 
 MŠ Nehvizdy

Obec Vyšehořovice uzavřelo partnerskou smlouvu s Městysem Nehvizdy o možnosti začlenění handicapovaných dětí z obce Vyšehořovice a Kozovazy do speciální třídy vedené odbornými pedagogy a s možností využítí asistentů v MŠ Nehvizdy.

Bližší informace na www.nehvizdy.cz nebo www.msnehvizdy.cz

 
 Poděkování
Děkujeme firmě Meffert ČR za poskytnutí barev pro na nátěr dětských prolézaček na zahradě Mateřské školy ve Vyšehořovicích.
 
 Charakteristika školy
MATEŘSKÁ ŠKOLA VYŠEHOŘOVICE
Vyšehořovice 88, 250 87, tel: 326992414
e-mail:skolka.vysehorovice@centrum.cz
okres: Praha - východ

Právní subjektivita: Příspěvková organizace obce
Zřizovatel: Obec Vyšehořovice
IČ: 70988170

Charakteristika:
škola zahrnuje 1 třídu s kapacitou 20 dětí a školní jídelnu,
provoz je celodenní od 7,00 do 16,00 hod

Školní rok 2016-2017: 20 dětí: 12 dívek a 8 chlapců ve věku 3-6 let,
z toho 9 předškoláků

Personální obsazení:

ředitelka Martina Bilová
učitelka Hana Gráf
kuchařka Gabriela Bížová
školnice Veronika Hůrková

Organizace vzdělávání:

mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání podle vzdělávacích programů daných zákonem č. 561/2004 Sb.  Školní vzdělávací program - uspořádaný do tématických bloků vycházejících z ročních období, událostí a vlastních potřeb visí v šatně školy a rodiče do něj mohou kdykoli nahlédnout.

Kroužky budou fungovat od října dle zájmu rodičů.

Školní řád
  • práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců
  • provoz a vnitřní režim mateřské školy
  • podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
  • podmínky zacházení s majetkem školy
  • přijímací řízení a platby v mateřské škole
Stanovení poplatku na neinvestiční náklady a stravování
Stravné celý den je 40,-Kč, na půlden 33,-Kč
Úplata za předškolní vzdělávání je 550,- Kč
 
Historie MŠ ve Vyšehořovicích
Mateřská škola Vyšehořovice je škola s dlouholetou historií. První paměti budovy (původní školy) spadají až k roku 1910. Až do dnes je budova zachována téměř v původní podobě. V prvním podlaží budovy byla základní škola 1 - 5 ročník, která byla z důvodu nedostatku žáků v roce 1999 zrušena a žáci dojíždějí především do Čelákovic.

Do roku 1976 zde fungoval tzv. dětský koutek, který byl bez stravování
a nesplňoval požadavky zaměstnaných matek.

První mateřská školka byla otevřena v roce 1976 a od té doby funguje jako školka s celodenním provozem.

Od roku 1976 se škola průběžně modernizuje a v posledních letech se radikálně změnila jak z personálního hlediska, tak i technickým zázemím ve všech prostorách. Mateřská škola má v prostorách budovy 'k dispozici např. tělocvičnu. Příroda v okolí obce nabádá k nádherným procházkám, k rozvíjení smyslového vnímání a poznání přírody.

Nyní je Mateřská škola příspěvkovou organizací obce Vyšehořovice.
 
 
 Důležité informace

Nový školní rok zahajujeme 4. září 2017

od 7.00 hodin (prázdninový provoz pouze pro předem  přihlášené děti, které již do MŠ docházely je od 21.8. - 1.9. 2017).


Informace k provozu naší MŠ

 
Zápis do MŠ Vyšehořovice

Zveřejnění výsledků zápisu
  - jednací čísla přijatých dětí do MŠ pro školní rok 2017/2018:

138/93/2017
139/93/2017
141/94/2017
142/94/2017
143/94/2017
144/94/2017
146/94/2017
148/94/2017
150/94/2017
Kritéria pro přijetí dětí do MŠ Vyšehořovice na školní rok 2017/2018

Získali jsme 1.místo ve fotosoutěži "Ukliďme Pošembeří 2017", které jsme se zúčastnili.


Od 3. 4. 2017 zahajujeme sběr víček od Pet-lahví jako podporu pro nemocné děti.


Kroužky:

  • Výtvarné tvoření - každou středu

  • Jóga a jiná cvičení pro děti - každé liché pondělí

  • Tanečky a hra na flétničku - každé sudé pondělí

Kroužky jsou ve třídě a
začínají vždy v 16:00hod., končí v 16:45hod.

 
 
 
    Fotogalerie
 
thn_DSC_7763.jpg
Pasování předškoláků - 14.6. 2017
 
thn_20170519_100352.jpg
Hasiči v MŠ a nácvik evakuace
Výlet Český Brod - převzetí cen za 1.místo
ve foto-soutěži a muzeum
 "Sokolník" ke Dni dětí
Opékání buřtů s kytarou
 
thn_Foto z mobilu 2017 700.jpg
návštěva Černých koní
 

thn00008.jpg
projekt "Motýlí zahrádka"

 
thn00004.jpg
Vynášení Morany a vítání jara
 

thn00001.jpg
divadlo USMĚV s dopravní pohádkou

 
thn00005.jpg
Ve škole NEHVIZDY
 
thn00002.jpg
I my se připojili k úklidu Pošembeří
 
thn_IMG_7988.jpg
Divadlo Čelákovice
pořad Kdo si počká, ten se dočká 1.3. 2017
 
thn_IMG_7963.jpg
Masopust 28. února 2017
 
thn_IMG_7885.jpg
Náš dnešní oběd, 21.2.2017
 
thn_IMG_7667.jpg
Výtvarné tvoření - únor 2017
 
thn_IMG_7704.jpg
Divadelní představení "Šípková Růženka" s panem Přeučilem a paní Hruškovou v KD Čelákovice
 
thn_IMG_7627.jpg
Výlet do divadla v Horních Počernicích společně s MŠ Mochov / pohádka Křesadlo.
thn_IMG_7617.jpg
Divadlo v KD Čelákovice Zoubková víla
thn_brusleni 2017 a vylety s Jitkou 116.jpg
Program pro děti od Technické univerzity s názvem Mosty, Hrajeme si na sněhu
 thn_DSCF1682.jpg
Kočičí útulek Tlapky v Mochově
DSC_5433.jpg
Vánoční besídka v MŠ dne 15.12. 2016"
thn_IMG_7365.jpg
Mikuláš u nás v MŠ
IMG_7113.jpg
 
"Stavitelé města" od malé technické univerzity
Zážitkový výlet do terária Dubeč
thn00001.jpg
naše zdravá svačinka
thn00003.jpg
Cirkus Adonis v MŠ
thn00001.jpg
Halloweensko-dušičkové dopoledne v MŠ
thn00002.jpg
po solné jeskyni za zvířátky
Návštěva u hasičů - říjen 2016
thn00005.jpg
logopedická cvičení s paní logopedkou
slavíme svátek v MŠ
návštěvy solné jeskyně

modní přehlídka se šperky

Návštěva JZD ve Vyšehořovicích - září 2016
thn00003.jpg
20.9.2016
divadlo Čelákovice "Hrajeme si s pohádkou"
thn00001.jpg
Opékání špekáčků na zahrádce MŠ, 16.9.2016
thn00001.jpg
thn00002.jpg
thn00006.jpg
thn00003.jpg
thn00004.jpg