SAMOSPRÁVA OBCE
Zastupitelstvo obce zvolené v řádných volbách 10. - 11.10.2014

Stehlík Karel
Štecherová Zuzana
Sotona Pavel
Ilková Ilona
Fantík Jiří
Fridrich Josef
Brožek Vlastimil
Zeman Pavel
Brožek Milan

 

Přehled volených orgánů podle z. 128/2000 Sb. o obcích
Starosta obce Stehlík Karel
Místostarosta obce Štecherová Zuzana
 
Výbory a komise
Kontrolní výbor předseda
členové
Ilková Ilona
Vlastimil Brožek, Milan Brožek
Finanční výbor předseda
členové 
Josef Fridrich
Pavel Zeman, Pavel Sotona
Stavební komise
a životní prostředí
předseda
členové 
Stehlík Karel
Ing. Fantík Jiří
Ing. Fridrich Josef
Školní komise předseda
členové 
Štecherová Zuzana
Milan Brožek, Ilona Ilková
Krizové řízení
krizový štáb obce
předseda
zástupce
hasiči
zastupitelé
Stehlík Karel
Zuzana Štecherová
Jan Pivka
Vlastimil Brožek, Pavel Zeman