SAMOSPRÁVA OBCE
Zastupitelstvo obce zvolené v řádných volbách 10. - 11.10.2014

Stehlík Karel
Štecherová Zuzana
Sotona Pavel
Ilková Ilona
Fantík Jiří
Fridrich Josef
Brožek Vlastimil
Zeman Pavel
Brožek Milan

 

Přehled volených orgánů podle z. 128/2000 Sb. o obcích
Starosta obce Stehlík Karel
Místostarosta obce Štecherová Zuzana
 
Výbory a komise
Kontrolní výbor předseda
členové
Ilková Ilona
Vlastimil Brožek, Milan Brožek
Finanční výbor předseda
členové 
Josef Fridrich
Pavel Zeman, Pavel Sotona
Stavební komise
a životní prostředí
předseda
členové 
Ing. Fantík Jiří
Ing. Fridrich Josef
Stehlík Karel
Školní komise předseda
členové 
Milan Brožek
Ilona Ilková, Zuzana Štěcherová
Krizové řízení
krizový štáb obce
předseda
zástupce
hasiči
zastupitelé
Stehlík Karel
Zuzana Štecherová
Jan Pivka
Vlastimil Brožek, Pavel Zeman
Životní prostředí předseda
členové 
Životní prostředí 
Vlastimil Brožek 
Ing. Josef Fridrich 
Pavel Zeman 
Komise pro spolupráci předseda
členové 
Komise pro spolupráci 
Pavel Zeman 
Ing. Fantím Jiří 
Pavel Sotova 
Komise pro veřejné záležitosti předseda
členové 
Pavel Sotona 
Ilona Ilková 
Zuzana Štecherová