ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA - 2017/2018
Text oznámení Vyvěšeno
dne
Zveřejnění do dne
Návrh rozpočtu na rok 2019 od 30. 11. 2019 30.11.2018  
Úprava rozpočtu říjen 2018 - rozpočtové opatření č. 5/2018 1.11.2018  
Starosta obce svolává zasedání Zastupitelstva obce na 07. 11. 20118 v 18.00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích.

Program zasedání:
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Volba předsedy Stavební komise
3. Volba členů stavební komise
4. Volba předsedy Školní komise
5. Volba členů Školní komise
6. Volba předsedy komise Životního prostředí
7. Volba členů komise Životního prostředí
8. Volba předsedy komise Pro spolupráci
9. Volba členů komise Pro spolupráci
10. Volba předsedy komise Pro veřejné záležitosti
11. Volba členů komise Pro veřejné záležitosti
12. Volba předsedy Kulturní komise
13. Volba členů Kulturní komise
14. Diskuse a závěr
31.10.2018 7.11.2018
Ustanovující zasedání zastupitelstva obce Vyšehořovice
31. 10. 2018 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Vyšehořovice
22.10.2018  
Zápis ZO č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Vyšehořovice konaného dne 26.9.2018 od 18,00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Vyšehořovice.
3.10.2018  
Úprava rozpočtu srpen 2018 - rozpočtové opatření č. 4/2018 31.8.2018  
Obec Vyšehořovice vyhlašuje II. výzvu k podání nabídky na provozování Pohostinství U Tvrze ve Vyšehořovicích 27.8.2018  
Obec Vyšehořovice vyhlašuje výzvu k podání nabídky na provozování Pohostinství U Tvrze ve Vyšehořovicích 9.8.2018  
Nařízení Rady města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav o zákazu vstupu do lesů 2.8.2018  
VYHLÁŠENÍ **SMOGOVÉ SITUACE** z důvodu VYSOKÝCH KONCENTRACÍ TROPOSFÉRICKÉHO OZONU 1.8.2018  
Nařízení Středočeského kraje ze dne 26.1.2017 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
 
VÝSTRAHA ČHMÚ

Vydaná: pondělí 23.07.2018 10:11 (08:11 UTC)

Na jev: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ
Praha
Středočeský
Liberecký:(CL,)
Ústecký
od pondělí 23.07.2018 12:00 do odvolání

Od západu bude do střední Evropy zasahovat oblast vyššího tlaku vzduchu, postupně se nad naším územím vytvoří nevýrazné tlakové pole.

V důsledku dlouhotrvajícího teplého a převážně suchého počasí vzrostlo na našem území nebezpečí požárů. Vysoké riziko je v oblasti středních Čech, Prahy, Ústeckého kraje a Českolipska. Přeháňky a bouřky, které se mohou v následujících dnech vyskytnout, budou jen lokální, a proto situaci výrazněji nezlepší.

Doporučení k vyvarování se aktivit, které by mohly vyvolat požár:
-V lesích, ale i jinde v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně.
-Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které v případech sucha a nebezpečí vzniku požárů mohou být vydány.
-Dbát na úsporné hospodaření s vodou. 
-Být si vědom toho, že požáry mohou vzniknout i při úderu bleskem.

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha
23.7.2018  
Volby do Zastupitelstev obce Vyšehořovice a Kozovazy konané ve dnech 5. a 6. října 2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
17.7.2018 6.10.2018
Zápis ZO č. 17 ze dne 20.6.2018
Usnesení č. 17 ze dne 20.6.2018
11.7.2018  
Oznámení zpětvzetí stavebního záměru 3.7.2018 18.7.2018
Oznámení stavebního záměru 3.7.2018 18.7.2018
 záměr prodeje pozemku 1005/7 k.ú. Kozovazy 25m2 2.7.2018 31.7.2018
Záměr prodeje pozemku p.č. 589 v kú Vyšehořovice 25.6.2018 9.7..2018
Zasedání zastupitelstva obce Vyšehořovice
Starosta obce svolává zasedání Zastupitelstva obce na 20. 6. 2018 v 18.00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích.
12.06.2018 20.06.2018
Oznámení stavebního úřadu 4.6.2018 19.6.2018
Úprava rozpočtu květen 2018 - rozpočtové opatření č. 3/2018 30.05.2018  
Úprava rozpočtu duben 2018 - rozpočtové opatření č. 2/2018 30.042018  
Zápis ZO č. 16 ze zasedání Zastupitelstva obce Vyšehořovice konaného dne 21.3.2018 od 18,00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Vyšehořovice.
25.4.2018  
Úprava rozpočtu březen 2018 - rozpočtové opatření č. 1/2018 31.3.2018  
Záměr prodeje pozemku p.č. 550 v kú Vyšehořovice 22.3.2018 22.4.2018
Zasedání zastupitelstva obce Vyšehořovice 9.3.2018 21.3.2018
Závěrečný účet Obce Vyšehořovice za rok 2017 1.3.2018 21.3.2018
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA HOROUŠANY 31.1.2018 10.2.2018
Výsledky volby prezidenta České republiky konané ve dnech 26. a 27. ledna 2018 za obec Vyšehořovice 27.1.2018  
Zápis ze zasedání ZO č. 15 ze dne 20.12.2017 + přílohy 24.1.2018  
Oznámení o místě a čase konání druhého kola volby prezidenta ČR 17.1.2018 27.1.2018
Výsledky volby prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 za obec Vyšehořovice 13.1.2018  
Úprava rozpočtu - prosinec 2017, rozpočtové opatření č. 9/2017 11.1.2018  
Rozpočet obce Vyšehořovice na rok 2018 (schv) 21.12.2017 21.1.2018
Úprava rozpočtu - prosinec 2017, rozpočtové opatření č. 8/2017 21.12.2017  
Volba prezidenta ČR konaná ve dnech 12.-13.1.2018.
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise.
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta.
15.12.2017 13.1.2018
Zasedání zastupitelstva obce Vyšehořovice
Starosta obce svolává zasedání zastupitelstva obce na 20.12.2017 v 18.00 do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích.
11.12.2017 20.12.2017
Úprava rozpočtu - listopad 2017, rozpočtové opatření č. 7/2017 11.12.2017  
Rozpočet MŠ na rok 2018 (schv) 24.11.2017  
Rozpočet na rok 2018 (MŠ) 24.11.2017  
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
23.11.2017 13.1.2018
Návrh rozpočtu obce na rok 2018 15.11.2017 21.12.2017
Úprava rozpočtu - říjen 2017, rozpočtové opatření č. 6/2017 31.10.2017  
Záměr prodeje pozemku p. č. 554 (b) v k.ú. Vyšehořovice 6.10.2017 23.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Oznámení o době a místě konání voleb ...
4.10.2017 21.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Svolávám první zasedání okrskové volební komise ....
20.9.2017 21.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
6.9.2017 21.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
30.8.2017 21.10.2017
Schválený rozpočet na rok 2017 21.12.2016  
 
UPOZORNĚNÍ Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu se zákonem začerněny. Originály listin jsou k dispozici na pevné úřední desce Obecního úřadu Vyšehořovice, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu Vyšehořovice.
INFORMACE Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).
PODPORA

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován buď Adobe Reader, popř. prohlížeč XLS souborů  - resp. DOC soborů.