ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA - 2017/2018
Text oznámení Vyvěšeno
dne
Zveřejnění do dne
Zasedání zastupitelstva obce Vyšehořovice
Starosta obce svolává zasedání Zastupitelstva obce na 20. 6. 2018 v 18.00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích.
12.06.2018 20.06.2018
Úprava rozpočtu březen 2018 - rozpočtové opatření č. 3/2018 12.06.2018  
Oznámení stavebního úřadu 4.6.2018 19.6.2018
Zápis ZO č. 16 ze zasedání Zastupitelstva obce Vyšehořovice konaného dne 21.3.2018 od 18,00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Vyšehořovice.
25.4.2018  
Úprava rozpočtu březen 2018 - rozpočtové opatření č. 1/2018 31.3.2018  
Zasedání zastupitelstva obce Vyšehořovice 9.3.2018 21.3.2018
Závěrečný účet Obce Vyšehořovice za rok 2017 1.3.2018 21.3.2018
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA HOROUŠANY 31.1.2018 10.2.2018
Výsledky volby prezidenta České republiky konané ve dnech 26. a 27. ledna 2018 za obec Vyšehořovice 27.1.2018  
Zápis ze zasedání ZO č. 15 ze dne 20.12.2017 + přílohy 24.1.2018  
Oznámení o místě a čase konání druhého kola volby prezidenta ČR 17.1.2018 27.1.2018
Výsledky volby prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 za obec Vyšehořovice 13.1.2018  
Úprava rozpočtu - prosinec 2017, rozpočtové opatření č. 9/2017 11.1.2018  
Rozpočet obce Vyšehořovice na rok 2018 (schv) 21.12.2017 21.1.2018
Úprava rozpočtu - prosinec 2017, rozpočtové opatření č. 8/2017 21.12.2017  
Volba prezidenta ČR konaná ve dnech 12.-13.1.2018.
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise.
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta.
15.12.2017 13.1.2018
Zasedání zastupitelstva obce Vyšehořovice
Starosta obce svolává zasedání zastupitelstva obce na 20.12.2017 v 18.00 do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích.
11.12.2017 20.12.2017
Úprava rozpočtu - listopad 2017, rozpočtové opatření č. 7/2017 11.12.2017  
Rozpočet MŠ na rok 2018 (schv) 24.11.2017  
Rozpočet na rok 2018 (MŠ) 24.11.2017  
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
23.11.2017 13.1.2018
Návrh rozpočtu obce na rok 2018 15.11.2017 21.12.2017
Úprava rozpočtu - říjen 2017, rozpočtové opatření č. 6/2017 31.10.2017  
Záměr prodeje pozemku p. č. 554 (b) v k.ú. Vyšehořovice 6.10.2017 23.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Oznámení o době a místě konání voleb ...
4.10.2017 21.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Svolávám první zasedání okrskové volební komise ....
20.9.2017 21.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
6.9.2017 21.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
30.8.2017 21.10.2017
Schválený rozpočet na rok 2017 21.12.2016  
 
UPOZORNĚNÍ Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu se zákonem začerněny. Originály listin jsou k dispozici na pevné úřední desce Obecního úřadu Vyšehořovice, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu Vyšehořovice.
INFORMACE Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).
PODPORA

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován buď Adobe Reader, popř. prohlížeč XLS souborů  - resp. DOC soborů.