ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA - 2018/2019
Text oznámení Vyvěšeno
dne
Zveřejnění do dne
Záměr směny majetku 15.7.2019  
Konkursní řízení na ředitelku školy 28.6.2019 31.7.2019
Úprava rozpočtu červen 2019 - rozpočtové opatření 1/2019 27.6.2019  
Aukční vyhláška 21.7.2019 25.7.2019
Zasedání zastupitelstva obce Vyšehořovice
Starosta obce svolává zasedání Zastupitelstva obce na 26. 6. 2019 v 18.00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích.
Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

Program zasedání:
1. Projednání výběrového řízení na opravu chodníků (ke hřišti, školka)
2. Narovnání majetkových vztahů Kozovazy
3. Narovnání majetkových vztahů Vyšehořovice
4. Žádost o připojení vodovod
5. Žádost o TJ Sokol Vyšehořovice
6. Rozpočtové opatření č. 1/2019
7. Diskuse a závěr

Karel Stehlík, starosta obce
18.6.2019 26.6.2019
uzavírka komunikace mezi obcí Černíky a místní části Štolmíř města Český Brod

Na základě havarijního stavu mostku a komuinikace mezi obcemi Černíky a Štolmíř dojde k
další uzavírce komunikace v dobe od 10. 6. do 14. 6 2019.

navržený jizdní řád   srovnávací jízdní řád   schéma objízdné trasy
31.5.2019  
Vedení MŠ Vyšehořovice vyhlašuje doplňkový zápis do MŠ dne 30.5.2019 od 13-16 hodin v budově MŠ 27.5.2019  
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku - oprava povrchu chodníku 21.5.2019  
Změny č. 2 územního plánu Vykáň 16.5.2019 1.7.2019
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského Parlamentu 7.5.2019  
Volby do Evropského parlamentu - Svolání prvního zasedání okrskové volební komise 29.4.2019  
Zápis ZO č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Vyšehořovice konaného dne 17.4.2019 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Vyšehořovice. 24.4.2019  
Zápis ZO č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Vyšehořovice konaného dne 27.3.2019 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Vyšehořovice. 24.4.2019  
velkoobjemový kontajner ( nábytek, koberce, lina) bude přistaven před obecním úřadem 
od 26.4. 17,00 - 19,00 
     27.4. 9.00 - 11.30  14.00 - 16.00 
     28.4. 9.00 - 11.30  14.00 - 16.00 
mimo tyto hodiny je možná dohoda 

Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru
23.4.2019  
Uzavírka + objízdná trasa 18.4.2019 3.5.2019
Rozhodnutí o ustanovení opatrovníka 15.4.2019 30.4.2019
Volby - oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků 8.4.2019 24.5.2019
Zasedání zastupitelstva obce Vyšehořovice - 17.4.2019 v 18.00

 

8.4.2019 17.4.2019
Opatření obecné povahy-veřejná vyhláška 4.4.2019 31.12.2022
Zápis ZO č. 4 - z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Vyšehořovice konaného dne 20.2.2019 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Vyšehořovice.

Usnesení z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Vyšehořovice č. 4
Usnesení z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Vyšehořovice č. 4a
Usnesení z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Vyšehořovice č. 4b
2.4.2019  
Výzva na podání nabídky na veřejnou zakázku 28.3.2019  
Závěrečný účet obce 2018 28.3.2019  
Nedostatečně identifikovaní vlastníci v KN
- seznam katastr nemovitostí
- příloha katastr nemovitostí
25.3.2019  
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vyšehořovice za období 1.1.2018-31.12.2018 25.3.2019  
Zasedání zastupitelstva obce Vyšehořovice
Starosta obce svolává zasedání Zastupitelstva obce na 27. 3. 2019 v 18.00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích.
Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

Program zasedání:
1. Projednání Kontrolního protokolu z finančního auditu obce
2. Projednání závěrečného účtu Obec
3. Projednání závěrečného účtu MŠ
4. Prázdninový provoz MŠ
5. Projednání změny rozpočtu č. 8/2018
6. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu chodníky
7. Seznámení s pohovorem auditora
8. Diskuse a závěr

Karel Stehlík, starosta obce
19.3.2019 27.3.2019
Rozpočtový výhled v tis.Kč pro roky 2019-2021 20.2.2019  
Zápis ZO č. 3 - Ze zasedání Zastupitelstva obce Vyšehořovice konaného dne 19.12.2018 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Vyšehořovice.
Usnesení Zastupitelstva obce č. 3 - Přijaté ze zasedání Zastupitelstva obce Vyšehořovice konaného dne 19.12.2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu Vyšehořovice.
13.2.2019  
Mimořádné zasedání zastupitelstva obce Vyšehořovice
Starosta obce svolává zasedání Zastupitelstva obce na 20. 2. 2019 v 18.00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích.
Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

Program zasedání:
1. Projednání zřízení dobrovolného svazku obcí „Dobrovolný svazek obcí – Svazková škola Nehvizdy“
2. Projednání vstupu do Svazu místních samospráv
3. Diskuse a závěr

Karel Stehlík, starosta obce
12.2.2019 20.2.2019
Rozpočtové opatření č. 8 31.12.2018  
Zápis ZO č. 3 - Ze zasedání Zastupitelstva obce Vyšehořovice konaného dne 19.12.2018 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Vyšehořovice. 22.12.2018  
19.12.2018  
19.12.2018  
Schválený rozpočet obce na rok 2019 19.12.2018  
Zápis ZO č. 2 - Ze zasedání Zastupitelstva obce Vyšehořovice konaného dne 7.11.2018 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Vyšehořovice.

Usnesení Zastupitelstva obce č. 2 - Přijaté ze zasedání Zastupitelstva obce Vyšehořovice konaného dne 7.11.2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu Vyšehořovice.
13.12.2018  
Starosta obce svolává zasedání Zastupitelstva obce na 19. 12. 2018 v 18.00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích. Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

Program zasedání:
1. Informace k auditu 2018
2. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2019
3. Projednání úpravy rozpočtu č. 5/2018
4. Projednání úpravy rozpočtu č. 6/2018
5. Projednání úpravy rozpočtu č. 7/2018
6. Informace k vánoční výluce v provozu MŚ
7. Informace k opravě koryta potoka Výmola
8. Projednání nařízení vlády odměňování členů zastupitelstva 2019
9. Diskuse a závěr

Karel Stehlík, starosta obce
12.12.2018 19.12.2018
Zápis OZ č. 1 - Z ustanovujícího zasedání Zastupitelstva obce Vyšehořovice konaného dne 31.10. 2018
od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Vyšehořovice.


Usnesení Zastupitelstva obce č. 1 - Přijaté z ustanovujícího zasedání Zastupitelstva obce ve Vyšehořovicích konaného dne 31.10. 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu Vyšehořovice.
5.12.2018  
Úprava rozpočtu listopad 2018 - rozpočtové opatření č. 6/2018 13.12.2018  
Návrh rozpočtu na rok 2019 od 30. 11. 2019 30.11.2018  
Úprava rozpočtu říjen 2018 - rozpočtové opatření č. 5/2018 1.11.2018  
Starosta obce svolává zasedání Zastupitelstva obce na 07. 11. 20118 v 18.00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích.

Program zasedání:
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Volba předsedy Stavební komise
3. Volba členů stavební komise
4. Volba předsedy Školní komise
5. Volba členů Školní komise
6. Volba předsedy komise Životního prostředí
7. Volba členů komise Životního prostředí
8. Volba předsedy komise Pro spolupráci
9. Volba členů komise Pro spolupráci
10. Volba předsedy komise Pro veřejné záležitosti
11. Volba členů komise Pro veřejné záležitosti
12. Volba předsedy Kulturní komise
13. Volba členů Kulturní komise
14. Diskuse a závěr
31.10.2018 7.11.2018
Ustanovující zasedání zastupitelstva obce Vyšehořovice
31. 10. 2018 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Vyšehořovice
22.10.2018  
Zápis ZO č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Vyšehořovice konaného dne 26.9.2018 od 18,00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Vyšehořovice.
3.10.2018  
Úprava rozpočtu srpen 2018 - rozpočtové opatření č. 4/2018 31.8.2018  
Obec Vyšehořovice vyhlašuje II. výzvu k podání nabídky na provozování Pohostinství U Tvrze ve Vyšehořovicích 27.8.2018  
Obec Vyšehořovice vyhlašuje výzvu k podání nabídky na provozování Pohostinství U Tvrze ve Vyšehořovicích 9.8.2018  
Nařízení Rady města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav o zákazu vstupu do lesů 2.8.2018  
VYHLÁŠENÍ **SMOGOVÉ SITUACE** z důvodu VYSOKÝCH KONCENTRACÍ TROPOSFÉRICKÉHO OZONU 1.8.2018  
Nařízení Středočeského kraje ze dne 26.1.2017 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
 
VÝSTRAHA ČHMÚ

Vydaná: pondělí 23.07.2018 10:11 (08:11 UTC)

Na jev: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ
Praha
Středočeský
Liberecký:(CL,)
Ústecký
od pondělí 23.07.2018 12:00 do odvolání

Od západu bude do střední Evropy zasahovat oblast vyššího tlaku vzduchu, postupně se nad naším územím vytvoří nevýrazné tlakové pole.

V důsledku dlouhotrvajícího teplého a převážně suchého počasí vzrostlo na našem území nebezpečí požárů. Vysoké riziko je v oblasti středních Čech, Prahy, Ústeckého kraje a Českolipska. Přeháňky a bouřky, které se mohou v následujících dnech vyskytnout, budou jen lokální, a proto situaci výrazněji nezlepší.

Doporučení k vyvarování se aktivit, které by mohly vyvolat požár:
-V lesích, ale i jinde v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně.
-Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které v případech sucha a nebezpečí vzniku požárů mohou být vydány.
-Dbát na úsporné hospodaření s vodou. 
-Být si vědom toho, že požáry mohou vzniknout i při úderu bleskem.

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha
23.7.2018  
Volby do Zastupitelstev obce Vyšehořovice a Kozovazy konané ve dnech 5. a 6. října 2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
17.7.2018 6.10.2018
Zápis ZO č. 17 ze dne 20.6.2018
Usnesení č. 17 ze dne 20.6.2018
11.7.2018  
Oznámení zpětvzetí stavebního záměru 3.7.2018 18.7.2018
Oznámení stavebního záměru 3.7.2018 18.7.2018
 záměr prodeje pozemku 1005/7 k.ú. Kozovazy 25m2 2.7.2018 31.7.2018
Záměr prodeje pozemku p.č. 589 v kú Vyšehořovice 25.6.2018 9.7..2018
Zasedání zastupitelstva obce Vyšehořovice
Starosta obce svolává zasedání Zastupitelstva obce na 20. 6. 2018 v 18.00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích.
12.06.2018 20.06.2018
Oznámení stavebního úřadu 4.6.2018 19.6.2018
Úprava rozpočtu květen 2018 - rozpočtové opatření č. 3/2018 30.05.2018  
Úprava rozpočtu duben 2018 - rozpočtové opatření č. 2/2018 30.042018  
Zápis ZO č. 16 ze zasedání Zastupitelstva obce Vyšehořovice konaného dne 21.3.2018 od 18,00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Vyšehořovice.
25.4.2018  
Úprava rozpočtu březen 2018 - rozpočtové opatření č. 1/2018 31.3.2018  
Záměr prodeje pozemku p.č. 550 v kú Vyšehořovice 22.3.2018 22.4.2018
Zasedání zastupitelstva obce Vyšehořovice 9.3.2018 21.3.2018
Závěrečný účet Obce Vyšehořovice za rok 2017 1.3.2018 21.3.2018
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA HOROUŠANY 31.1.2018 10.2.2018
Výsledky volby prezidenta České republiky konané ve dnech 26. a 27. ledna 2018 za obec Vyšehořovice 27.1.2018  
Zápis ze zasedání ZO č. 15 ze dne 20.12.2017 + přílohy 24.1.2018  
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku 19.1.2018  
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku 19.1.2018  
Oznámení o místě a čase konání druhého kola volby prezidenta ČR 17.1.2018 27.1.2018
Výsledky volby prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 za obec Vyšehořovice 13.1.2018  
Úprava rozpočtu - prosinec 2017, rozpočtové opatření č. 9/2017 11.1.2018  
Rozpočet obce Vyšehořovice na rok 2018 (schv) 21.12.2017 21.1.2018
Úprava rozpočtu - prosinec 2017, rozpočtové opatření č. 8/2017 21.12.2017  
Volba prezidenta ČR konaná ve dnech 12.-13.1.2018.
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise.
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta.
15.12.2017 13.1.2018
Zasedání zastupitelstva obce Vyšehořovice
Starosta obce svolává zasedání zastupitelstva obce na 20.12.2017 v 18.00 do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích.
11.12.2017 20.12.2017
Úprava rozpočtu - listopad 2017, rozpočtové opatření č. 7/2017 11.12.2017  
Rozpočet MŠ na rok 2018 (schv) 24.11.2017  
Rozpočet na rok 2018 (MŠ) 24.11.2017  
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
23.11.2017 13.1.2018
Návrh rozpočtu obce na rok 2018 15.11.2017 21.12.2017
Úprava rozpočtu - říjen 2017, rozpočtové opatření č. 6/2017 31.10.2017  
Záměr prodeje pozemku p. č. 554 (b) v k.ú. Vyšehořovice 6.10.2017 23.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Oznámení o době a místě konání voleb ...
4.10.2017 21.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Svolávám první zasedání okrskové volební komise ....
20.9.2017 21.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
6.9.2017 21.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
30.8.2017 21.10.2017
Schválený rozpočet na rok 2017 21.12.2016  
 
UPOZORNĚNÍ Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu se zákonem začerněny. Originály listin jsou k dispozici na pevné úřední desce Obecního úřadu Vyšehořovice, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu Vyšehořovice.
INFORMACE Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).
PODPORA

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován buď Adobe Reader, popř. prohlížeč XLS souborů  - resp. DOC soborů.