Informace k provozu naší MŠ - Dokumenty ke stažení
Charakteristika školy
Škola zahrnuje 1 třídu s kapacitou 20 dětí a školní jídelnu,
provozní doba je od 7.00 do 16.00 hod./ příchody do MŠ mezi 7 - 8 hodinou, v 8:00 hod. zamykáme dveře z bezpečnostních důvodů. V případě dalších dotazů popř. sjednání osobní schůzky mě prosím kontaktujte na mail skolka.vysehorovice@centrum.cz.

Školní rok 2018-2019: 20 dětí: 8 dívek a 12 chlapců ve věku 3-6 let
Personální obsazení
ředitelka: Martina Bilová
učitelka:
kuchařka:
školnice:
Organizace vzdělávání
Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání podle vzdělávacích programů daných zákonem č. 561/2004 Sb.  Školní vzdělávací program - uspořádaný do tématických bloků vycházejících z ročních období, událostí a vlastních potřeb visí v šatně školy a rodiče do něj mohou kdykoli nahlédnout.
Organizační pokyny
 • Odhlašování dětí do 7.30 hodin ráno telefonicky, osobně nebo do sešitu omluv v šatně
 • Oběd může být vydán do jídlonosiče po domluvě mezi 11.30 - 11.45 hod. v případě prvního dne nemoci či nevolnosti
 • Prosíme hlásit ráno při předání dítěte bolest, večerní nevolnost apod. /nepodáváme v MŠ léky/. Prosíme o ohleduplnost a nevodit děti s teplotou, tzv.zelenou rýmou, zánětem spojivek apod.
 • Na vycházky doporučujeme tepláky a starší obuv, s sebou pytlíček na věci, náhradní prádlo (počůrání)- u mladších dětí více náhradních věcí, náhradní ponožky.
 • Doporučujeme mít vše podepsané (předejdeme tím záměnám a hledání). Plyšáka či hračku z domova ano, ale v rozumném množství. U předškoláků koncem školního roku doporučujeme chodit bez hraček v rámci přípravy na školu.
 • Akce v MŠ, divadélka, kulturní a sportovní akce - vše aktuálně na nástěnce v šatně a na stránkách MŠ (kde jsou k vidění i fotografie z již uskutečněných akcí).
 • Pro nově nastupující děti: první týdny docházky do MŠ doporučujeme postupné zvykání tj. na dopoledne či 2-3 hodiny (do svačinky). Jsme pro laskavý a individuální přístup k potřebám dětí.
 • Poplatky: STRAVNÉ - 43,- Kč celodenní  (dopolední svačina - 9,-Kč, oběd - 27,-Kč, odpolední svačina - 7,-Kč), 33,- Kč půldenní, ŠKOLNÉ -  550,- Kč na měsíc  
  Do 3 pracovního dne uhradit v hotovosti paní učitelce  nebo převodem na účet č. 51-5663670227/0100
 • Kroužky: ANGLIČTINA (dle zájmu rodičů), Pohybová výchova, Joga, Výtvarné tvoření
 • Neopomenout nahlásit alergie, diety popř. co dítě nejí 
Kroužky:
 • Výtvarné tvoření a vaření - každé pondělí od 16.00 do 16.45 hod.
 • Joga, relaxace a jiná cvičení - sudé středy od 16.00 do 16.45 hod.
 • Pohybová výchova - liché středy od 16.00 do 16.45 hod.

Kroužky jsou ve třídě a začínají vždy v 16:00 hod., končí v 16:45 hod. Částka ve výši 60,-Kč je použita na materiál, suroviny a nákup pomůcek na kroužky.

 

V září se těšíme! Kolektiv MŠ Vyšehořovice a Bilová Martina (ředitelka MŠ).