SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO

Barokní socha z červeného pískovce na podstavci z šedého pískovce, datováno 1777. V současnosti na podstavci stojí novodobý, nepříliš kvalitní výdusek sochy. Zrestaurovaný originál sochy je umístěn na obecním úřadu.

Socha s podstavcem stojí na kamenné základně o dvou stupních čtvercového půdorysu. Na něj navazuje sokl s ustupující horní částí a hranolový podstavec zakončený výraznou profilovanou římsou s výžlabkem. Na čelní straně podstavce je ryté obdélné zrcadlo s vykrojenými rohy s nápisem: S / Ioanes / Nep: / Anno / 1777. Na nízkém soklu s projmutými stranami a římsou stojí socha (výdusek) sv. Jana Nepomuckého v tradičním pojetí, s bohatě zřaseným kanovnickým rouchem. Světec stojí na levé noze, pravá je pokrčena. Krucifix, opřený o levé rameno, přidržuje oběma rukama. Pohled směřuje ke krucifixu. Kolem hlavy s biretem obíhá kovová svatozář s pěticí hvězd.

PROHLÁŠENÍ ZA PAMÁTKU
Socha je zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 33329/2–4156.

Socha sv. Jana Nepomuckého
foto: RNDr. Aleš Střecha

Tento text pochází z připravované knihy "Města a obce středních Čech"  od autora RNDr. Aleše Střechy - kapitola Vyšehořovice.
V případě, že použijete jednu či více sekcí, resp. část sekce k publikování,  upozorňujeme na povinnost citace: 
©RNDr. Aleš Střecha - Města a obce středních Čech