Obecní úřad Vyšehořovice, Vyšehořovice 23, 250 87  Mochov, tel.: 326 992 453
e-mail:
vysehorovice@centrum.cz
           

  ARCHIV ÚŘEDNÍ DESKY OBCE VYŠEHOŘOVICE - rok 2008

text oznámení vyvěšeno sejmuto
 
Rozpočtové provizorium pro rok 2009  18. 12. 2008

18. 1. 2009

Informace pro občany obce Vyšehořovice a Kozovazy k roku 2008 a k novému roku 2009       18. 12. 2008

18. 1. 2009

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, katastrání pracoviště Praha - východ oznamuje vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Kozovazy    17. 12. 2008

17. 1. 2009

Starosta svolává zasedání ZO č. 19  na den 17. 12. 2008 od 18.00hod                                                             08. 12. 2008

17. 12. 2008

Celní úřad CZ 176800 Praha D1 Nupaky Oznamují uložení písemnosti pod č.j. V 73P/176800070000165 ze dne 10. 1. 2007 pana Václava Pešuly evidenčním pobyt Vyšehořovice 23       19. 11. 2008

03. 12. 2008

Finanční úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,  vydává veřejnou vyhlášku, kterou oznamuje uložení písemností pana Lemaka Vasila pobyt Vyšehořovice čp. 24   22. 10. 2008

05. 11. 2008

Finanční úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,  vydává veřejnou vyhlášku, kterou oznamuje uložení písemností pana Nockina Borise trvalý pobyt Vyšehořovice čp. 102       22. 10. 2008

05. 11. 2008

Starosta svolává mimořádné zasedání ZO č. 18  na den 29. 10. 2008 od 18.00hod                                                               20. 10. 2008

29. 10. 2008

Finanční úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,  vydává veřejnou vyhlášku, kterou oznamuje uložení písemností pana Tomáše Malého evidenční pobyt Vyšehořovice čp. 23     13. 10. 2008

28. 10. 2008

Starosta svolává zasedání OZ č. 17  na den 9. 10. 2008 od 18.00hod                                                               29. 9. 2008

9. 10. 2008

Městský úřad Čelákkovice, odbor výstavby oznamuje rozhodnutí o umístění stavby na pozemcích p.č. 470/1, 470/6, 479/2, 480/1, 480/2 a 589 v k.ú. Vyšehořovice     29. 9. 2008

15. 10. 2008

Městský úřad Čelákkovice, odbor výstavby oznamuje rozhodnutí o dělení pozemků p.č. 470/1, 470/6, 479/2, 480/1, 480/2 a 589 v k.ú. Vyšehořovice     29. 9. 2008

15. 10. 2008

Obecní úřad Vyšehořovice oznamuje občanům, že dne 27. 9. 2008 proběhne v obci Vyšehořovice a Kozovazy mobilní svoz nebezpečného odpadu více letáček       19. 9. 2008

27. 10. 2008

Oznámení ČEZ Distribuce a.s. Oznamuje občanům, že dne 7. 10. 2008 v době od 8.00 hod do 14.00 hod. dojde k přerušení dodávky elekřiny v celé obci Vyšehořovice a Kozovazy 19. 9. 2008

7. 10. 2008

Obecní úřad Vyšehořovice vyhlašuje konkurz na místo ředitel/ředitelka Mateřské školy ve Vyšehořovicích       5. 9. 2008

31. 10. 2008

Finanční úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,  vydává veřejnou vyhlášku, kterou oznamuje uložení písemností fy. BENAT GROUP s.r.o. se sídlem Vyšehořovice čp. 73       5. 9. 2008

22. 9. 2008

Obecní úřad Vyšehořovice vyhlašuje výběr na uvolněné pracovní místo uklízeč / uklízečka       5. 9. 2008

10. 10. 2008

Starosta obce Vyšehořovice v souladu s ustanovením § 17 odst. 6 z. č. 130/200 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů jmenuje paní Janu Šafrovou, bytem Vyšehořovice čp. 65 zapisovatelkou okrskové volební komise pro volební okrsek č. 1 se sídlem Vyšehořovice čp. 23, pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, které se budou konat ve dnech 17. 18. 10. 2008. 5. 9. 2008

18. 10. 2008

Starosta svolává zasedání OZ č. 16  na den 28. 8. 2008 od 18.00hod   18. 8. 2008

28. 8. 2008

Pozemkový fond České republiky zveřejňuje nabídku pozemků k prodeji p.č. 491/6, 491/16, 491/19 v k.ú. Vyšehořovice.
Obec Vyšehořovice upozorňuje, že na tyto pozemky probíhá změna užití z orné půdy na veřejnou zeleň.
15. 8. 2008

15. 9. 2008

Starosta obce Vyšehořovice v souladu s ustanovením § 15 písm. c) z. č. 130/200 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů stanovuje pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje minimální počet členů okrskové volební komise na  6  členů. 14. 8. 2008

18. 10. 2008

Starosta obce Vyšehořovice oznamuje, že pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje je určen jeden volební okrsek pro obec Vyšehořovice a obec Kozovazy. Tento je místěn v budově Obecního úřad ve Vyšehořovicích čp. 23 v prvním patře.        19. 7. 2008

18. 10. 2008

Finanční úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,  vydává veřejnou vyhlášku, kterou oznamuje uložení písemností pana Tomáše Malého, evid. pobyt Vyšehořovice čp. 23  04. 7. 2008

22. 8. 2008

Městský úřad Čelákkovice, odbor výstavby oznamuje spojení územního a stavebního řízemí ve věci výstavby rodinného domu na pozemku č. 205/13 /14 /15 v k.ú. Vyšehořovice       17. 6. 2008

31. 6. 2008

Finanční úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,  vydává veřejnou vyhlášku, kterou oznamuje uložení písemností fy. Artistic model creating s.r.o     16. 6. 2008

30. 6. 2008

Starosta svolává zasedání OZ č. 15  na den 25. 6. 2008 od 18.00hod         16. 6. 2008

25. 6. 2008

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA Obecního úřadu ve Vyšehořovicích kde se oznamuje projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Vyšehořovice          4. 6. 2008

5. 7. 2008

Obecní úřad Vyšehořovice vydává ROZHODNUTÍ o zrušení údaje o místě trvalého pobytu paní Schindlerové Jany.         2. 6. 2008

18. 6. 2008

Obecní úřad Vyšehořovice vydává ROZHODNUTÍ o zrušení údaje o místě trvalého pobytu pana Martina Nouzáka.    2. 6. 2008

18. 6. 2008

Veřejná vyhláška Celní úřad Praha D8 oznamuje o místě uložení písemností dle ust. § 19 z. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků pro Václav Pešula          25. 4. 2008

13. 5. 2008

Městský úřad Lysá nad Labem, finanční odbor podle §19 odst. 1 z. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků vydává veřejnou vyhlášku, kterou oznamuje daňovému suběktu Milan Brožek, bytem úřední adresa Obecní úřad Vyšehořovice čp. 23 o uložení písemnosti č.j. FO/8547/06         23. 4. 2008

8. 5. 2008

Starosta svolává zasedání OZ č. 14  na den 23. 4. 2008 od 18.00hod          14. 4. 2008

23. 4. 2008

Pozemkový fond ČR podává   veřejnou nabídku pozemků k prodeji v k.ú. Kozovazy poz. číslo 932/1 výměra 3334 m2 a 932/4 výměra 3325 m2 orná půda.                                                             7. 4. 2008

7. 5. 2008

Městský úřad Čelákovice, Odbor výstavby vydává územní rozhodnutí o změně využití území v k.ú. Vyšehořovice .     7. 4. 2008

23. 4. 2008

Obecní úřad Vyšehořovice vydává ROZHODNUTÍ o ustanovení opatrovníka paní Schindlerové Janě v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.      4. 4. 2008

22. 4. 2008

Obecní úřad Vyšehořovice vydává ROZHODNUTÍ o ustanovení opatrovníka panu Martinu Nouzákovi v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.  4. 4. 2008

22. 4. 2008

Městský úřad Čelákovice vydává OZNÁMENÍ o vystavení návrhu zadání změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice.  1. 4. 2008

30. 4. 2008

Ministerstvo živitního prostředí vydalo rozhodnutí o zmenšení ložiskového území Vyšehořovice a zrušení chráněného vytěženího ložiskového území Vyšehořovice.       1. 4. 2008

15. 4. 2008

Stavební úřad v Čelákovicích vydal ROZHODNUTÍ o povolení stavby, stavební povolení na vedení NN 6 RD ve Vyšehořovicích a demontaž stávajícího vedení.   31. 3. 2008

15. 4. 2008

Stavební úřad v Čelákovicích vydal ROZHODNUTÍ o povolení stavby, stavební povolení na vedení NN ve Vyšehořovicích a demontaž stávajícího vedení.   31. 3. 2008

15. 4. 2008

Obecní úřad Vyšehořovice vydává ROZHODNUTÍ o ustanovení opatrovníka panu Pavlu Tauchenovi v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.          20. 3. 2008

8. 4. 2008

Obec Vyšehořovice oznamuje termín svozu nebezpečného odpadu na 29. 3. 2008 časové termíny jsou upřesněny v dokumentu.   19. 3. 2008

29. 3. 2008

Obecní úřad Vyšehořovice na základě § 12 odst. 1 z. č. 133/2000 Sb. oznamuje zahájení správního řízení ve věci návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu paní Schindlerová Jana.      11. 3. 2008

26. 3. 2008

Obecní úřad Vyšehořovice na základě § 12 odst. 1 z. č. 133/2000 Sb. oznamuje zahájení správního řízení ve věci návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu pana Nouzáka Martina.       11. 3. 2008

26. 3. 2008

Obecní úřad Vyšehořovice na základě § 12 odst. 1 z. č. 133/2000 Sb. oznamuje zahájení správního řízení ve věci návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu pana Tauchen Pavel.       3. 3. 2008

19. 3. 2008

Oznámení o obnově operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby katastr Vyšehořovice         29. 2. 2008

15. 3. 2008

Závěrečný finanční účet obce Vyšehořovice za rok 2007   28. 2. 2008

15. 3. 2008

Starosta svolává zasedání OZ č. 13  na den 27. 2. 2008 od 18.00hod         18. 2. 2008

27. 2. 2008

Obec Mochov vyhlašuje konkus na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace obce Mochov, Základní škola Mochov                  18. 2. 2008

31. 3. 2008

Oznámení o obnově operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby katastr Kozovazy 18. 2. 2008

5. 3. 2008

ČEZ Distribuce a.s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie pro obce Vyšehořovice a Kozovazy dne 28. 2. 2008 v době od 7.30 do 15.30 hodin 5. 2. 2008

28. 2. 2008

Městský úřad Čelákovice odbor výstavby oznamuje zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu projednání.                                                              5. 2. 2008

20. 2. 2008

Pozemkový fond ČR dne 22.2.2008 vydal informaci o stažení uvedených pozemků z veřejné nabídky .    Pozemkový fond ČR podává   veřejnou nabídku pozemků k prodeji v k.ú. Kozovazy poz. číslo 932/1 výměra 3334 m2 a 932/4 výměra 3325 m2 orná půda                                                            5. 2. 2008

5. 3. 2008

Obecní úřad Horoušany oznamuje veřejné projednání a řízení o návrhu změny č.2 územního plánu obce Horoušany.                                                             4. 2. 2008

5. 3. 2008

Finanční úřad v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi - pracoviště Praha východ Thámova 27 oznamuje   Veřejnou vyhláškou   uložení daňových písemností pro    ARTISTIC MODEL CREATING S.R.O                                                          25. 1. 2008

8. 2. 2008

Městský úřad Čelákovice, Odbor výstavby oznamuje spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání " Vyšehořovice - TS, kVN pro 6 RD na parc.č. 470/1, 470/6, 479/2 a demontáž stávajícího vedení NN v trase kabelových rozvodů                  21. 1. 2008

6. 2. 2008

Městský úřad Čelákovice, Odbor výstavby oznamuje spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání " Vyšehořovice - obnova sitě NN - II.etapa kabelového vedení 1 kV a demontáž starého vedení NN                   21. 1. 2008

6. 2. 2008


Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).


Copyright©Professional WEB Design® 1998-2007