Obecní úřad Vyšehořovice, Vyšehořovice 23, 250 87  Mochov, tel.: 326 992 453
e-mail:
vysehorovice@centrum.cz
           

  ARCHIV ÚŘEDNÍ DESKY OBCE VYŠEHOŘOVICE - rok 2007 

text oznámení vyvěšeno sejmuto
Zastupitelstvo obce na svém zasedání schválilo rozpočtové provozorium pro rok 2008.        20. 12. 2007

7. 1. 2008

Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu projednání Městský úřad Čelákovice odbor výstavby         20. 12. 2007

4. 1. 2008

Starosta svolává zasedání OZ č. 12  na den 19. 12. 2007 od 18.00hod     10. 12. 2007

19. 12. 2007

Vyhláška Celního úřadu pro Prahu 5 oznamující uložení písemností daňovému subjektu Martin Nouzák bytem Vyšehořovice    04. 12. 2007

20. 12. 2007

Vyhláška Finančního úřadu v Brandýse nad Labem - Stará Boleslav oznamující uložení písemností daňovému subjektu TISA+B sro se sídlem Vyšehořovice 24 04. 12. 2007

20. 12. 2007

Starosta obce svolává mimořádné zasedání Zastupitelstva obce na 27. 11. 2007 od 18.00 hod do kanceláře starosty obce.

Program : seznámení s výsledkem zasedání výběrové komise ze dne 26.11.2007 ve věci rekonstrukce vodovodního řadu obce

20. 11. 2007

27. 11. 2007

Vyhláška Finančního úřadu pro Prahu 5 oznamující uložení písemností daňovému subjektu Arnošt Kopecký bytem Kozovazy 5. 11. 2007

20. 11. 2007

Rozhodnutí správního orgánu o zrušení údaje o místu trvalého pobytu            Štrynek František   5. 11. 2007

20. 11. 2007

Finanční úřad v Brandýse nad Labem oznamuje VYHLÁŠKOU uložení písemností pro paní Svitlanu Rebrey, pobyt Vyšehořovice čp.24           5. 11. 2007

20. 11. 2007

Obecní úřad Vyšehořovice pořádá výstavu " Historie obce Vyšehořovice " v termínu od 17.11.2007 do 2.12.2007       26. 10. 2007

2. 12. 2007

Finanční úřad v Brandýse nad Labem oznamuje VYHLÁŠKOU uložení písemností pro pana Tomáše Malého, evidenční pobyt Vyšehořovice čp.23        23. 10. 2007

6. 11. 2007

Starosta svolává zasedání OZ č. 9  na den 1. 11. 2007 od 18.00hod         23. 10. 2007

1. 11. 2007

Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu   František Štrynek   24. 5. 2007

26. 6. 2007

Starosta svolává zasedání OZ č. 8  na den 26. 9. 2007 od 18.00hod          17. 9. 2007

26. 9. 2007

Oznámení o záhájení správního řízení ve věci návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu            Štrynek František 29. 8. 2007

13. 9. 2007

Vyhláška Městského úřadu Brandýs nad Labem, Odbor životního prostředí ve věci nakládání s vodami a technologie úpravny pitné vody (žadatel Obec Vyšehořovice)    změna termínu na 11. 9. 2007

27. 8. 2007

10. 9. 2007

Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu             David Thál   15. 8. 2007

31. 8. 2007

Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu            Tomáš Malý    15. 8. 2007

31. 8. 2007

Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu             Lucie Malá 15. 8. 2007

31. 8. 2007

Nařízení Krajské veterinární správy pro středočeský kraj č. 5/2007 o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení tularémie zajíců  ( Převzato z MěÚ Čelákovice )         8. 6. 2007

31. 8. 2007

Informace pro občany Vyšehořovic a Kozovaz o činnosti Obce Vyšehořovice na rok 2007 s výhledem na rok 2008         28. 6. 2007    31. 8. 2007
Starosta svolává zasedání OZ č. 7  na den 20. 5. 2007 od 18.00hod      8. 6. 2007

20. 6. 2007

Oznámení o ustanovení opatrovníka ve věci návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu            David Thál 24. 5. 2007

26. 6. 2007

Oznámení o ustanovení opatrovníka ve věci návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu            Lucie Malá 24. 5. 2007

26. 6. 2007

Oznámení o ustanovení opatrovníka ve věci návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu            Tomáš Malý 24. 5. 2007

26. 6. 2007

Vyhodnocení závěrečného účtu za rok 2006. Dne 15.2.2007 na svém zasedání OZ schválilo závěrečný účet 2006. Dne 25.5.2007 odbor kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje potvrdilo závěrečný účet.

Příjmy 

schválený rozpočet 4.406.000,-  Kč    upravený rozpočet  4.553.026,-  Kč    skutečný rozpočet    4.812.363,77Kč

Výdaje

schválený rozpočet 4.406.000,-  Kč    upravený rozpočet  4.553.026,-  Kč  skutečný rozpočet    5.159.682,43Kč

26. 5. 2007

26. 6. 2007

Oznámení o záhájení správního řízení ve věci návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu            David Thál 24. 5. 2007

26. 6. 2007

Oznámení o záhájení správního řízení ve věci návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu            Tomáš Malý 24. 5. 2007

26. 6. 2007

Oznámení o záhájení správního řízení ve věci návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu            Lucie Malá 24. 5. 2007     26. 6. 2007
OZNÁMENÍ  o zveřejnění předběžných přehledů významných problémů nakládání s vodymi zjištěných v oblasti povodí Labe 23. 4. 2007

20. 6. 2007

Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k věřejnému ústnímu jednání - Novostavba rodinného domu+žumpa na pozemku st.p. 120 v katastrálním území Kozovazy      19. 4. 2007

5.5.2007

Starosta svolává zasedání OZ č. 6  na den 26. 4. 2007 od 18.00hod      16. 4. 2007

26.4.2007

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2007 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejím konáním                16. 3. 2007    25.4.2007
Starosta oznamuje termín svozu nebezpečného odpadu na den 24. 3. 2007 od Župava  11.20 - 11.30    Vyšehořovice náves   11.35 - 11.50 Kozovazy   11.55 - 12.10           
10. 3. 2007    25.3.2007
Starosta svolává zasedání OZ č. 5 na den 15.3.2007 5. 3. 2007    15.3.2007
Oznámení Obecního úřadu o záměru pronájmu nebytových prostor objektu čp. 14 místního hostince ve Vyšehořovicích

Oznámení Obecního úřadu o bezplatné výměně popelnic za nové plastové a o navýšení poplatku za vodné a svoz komunálního odpadu 2007

21. 2. 2007    13. 3. 2007
Oznámení Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará boleslav, Odbor obecní živnostenský úřad o změně předmětu podnikání p. Tomáše Malého 21. 2. 2007    7. 3. 2007
Oznámení o zániku povolení k odběru a vypouštění odpadních vod 9. 2. 2007  
Starosta svolává zasedání OZ č. 4 5. 2. 2007    16.2.2007
Návrh rozpočtu obce Obecního úřadu Vyšehořovice na rok 2007 2. 2. 2007    20.2.2007
Oznámení o zahájení řízení ve věci návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu pana Ota Houžvička bytem Vyšehořovice 35 č.j. 53/2007. 26. 1. 2007   12.2.2007

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).