Obecní úřad Vyšehořovice, Vyšehořovice 23, 250 87  Mochov, tel.: 326 992 453
e-mail:
vysehorovice@centrum.cz
           

  ARCHIV ÚŘEDNÍ DESKY OBCE VYŠEHOŘOVICE - rok 2006 

text oznámení vyvěšeno sejmuto
Obecně závazná vyhláška Středočeského kraje č. 6/2006, o závazné části územního plánu velkého územního celku Pražského regionu 18. 12. 2006    26. 1. 2007
Vyhláška obce Vyšehořovice č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Vyšehořovice 29. 12. 2006   29. 1. 2007
Obecní úřad Vyšehořovice přeje svým občanů krásné, šťastné a pohodové prožití svátků vánočních a do Nového roku 2007 hodně zdraví, lásky a spokojenosti 18. 12. 2006   10.  1. 2007
Dne 27.12.2006 od 18.00hod proběhne v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích veřejná diskuse k Návrhu územního plánu obcí Vyšehořovice a Kozovazy 18. 12. 2006   28. 12. 2006
Zasedání OZ č. 3 18. 12. 2006   28. 12. 2006
Zasedání OZ č. 2 29. 11. 2006

8. 12. 2006

Zasedání OZ č. 1 15. 11. 2006

24. 11. 2006

Nabídka pracovního místa účetní na OÚ ve Vyšehořovicích a její příspěvkové organizace

bližší informace na tel. 602380440

29.11.2006

22.12. 2006

Rozpočtové provizorium 2007 6. 12. 2006   27. 12. 2006
Usnesení Obecního zastupitelstva č. 1. - volba starosty 2. 11. 2006

17. 11. 2006

Finanční úřad Praha-vých, uložení písemností
.
jpg, 455 kB]
2. 11. 2006

20. 11. 2006

Návrh ÚZEMNÍHO PLÁNU obce Vyšehořovice - III. etapa
[
navrhUPVysehorovice.rar, 10 MB]
25. 10. 2006 15. 12. 2006
vyhláška elektrozávodů
 
25. 10. 2006   20.12.2006

Ustanovující zasedání Obecního zastupitelstva Vyšehořovice
Starosta obce svolává ustanovující zasedání Obecního zastupitelstva na den 2.11.2006 do zasedací místnosti Obecního úřadu Vyšehořovice . Zasedání je veřejné. Zahájení zasedání je od 19.00 hod.

Program zasedání: 
1)
      Složení slibu členů zastupitelstva obce
2)
      Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3)
      Volba starosta a místostarosty obce
4)
      Diskuse
5)
      Vydání usnesení a závěr

25. 10. 2006   3.11.2006
Veřejná vyhláška - návrh územního plánu obce Vyšehořovice 11. 10. 2006 18.12.2006
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
do zastupitelstva obce Vyšehořovice podle § 29 zákona č.491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů OBEC VYŠEHPŘOVICE

1/ Volby do zastupitelstva obce Vyšehořovice se uskuteční :
v pátek dne : 20. 10. 2006 od 14.00hod do 22.00hod a
v sobotu dne : 21. 10. 2006 od 8.00hod do 14.00hod

2/ Místem konání voleb:
1. volební okrsek : č.1

sídlo okrsku- volební místnost : budova Obecního úřadu Vyšehořovice
pro voliče , kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Vyšehořovice
5. 10. 2006 20.11.2006
Svoz nebezpečného odpadu 4. 10. 2006

29. 10. 2006


Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).