Obecní úřad Vyšehořovice, Vyšehořovice 23, 250 87  Mochov
tel.: 326 992 453, e-mail:
vysehorovice@centrum.cz

 

 
 ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA OBCE VYŠEHOŘOVICE - archiv 2017
Pevná úřední deska obce Vyšehořovice je umístěna na návsi vedle autobusové čekárny
Text oznámení Vyvěšeno
dne:
Zveřejnění do dne:
Závěrečný účet obce Vyšehořovice za rok 2016 22.5.2017 22.6.2017
Obecně závazná vyhláška obce Vyšehořovice č. 2/2017, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích. 31.3.2017 2.5.2017
Obecně závazná vyhláška obce Vyšehořovice č. 1/2017, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Vyšehořovice. 31.3.2017 2.5.2017
Starosta obce svolává zasedání Zastupitelstva obce na 29. 3. 2017 v 18.00 hodin 20.3.2017 30.3.2017
MŽP,č.j. 7149/ENV/17 - 416/630/17 - Veřejná vyhláška - OOP stanovuje odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Středočeského kraje. 13.2.2017 28.2.2017
Rozhodnutí správního orgánu o přidělení opatrovníka Roudná Jitka 18.1.2017 3.2.2017
 

 

  • UPOZORNĚNÍ
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu se zákonem začerněny.
Originály listin jsou k dispozici na pevné úřední desce Obecního úřadu Vyšehořovice, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu Vyšehořovice.
 
  • INFORMACE
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).
 
  • PODPORA

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek)
po kliknutí přejdete na odkaz
popř. prohlížeč XLS souborů  - resp. DOC soborů anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.
po kliknutí přejdete na odkaz