Obecní úřad Vyšehořovice, Vyšehořovice 23, 250 87  Mochov
tel.: 326 992 453, e-mail:
vysehorovice@centrum.cz

 

 
 ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA OBCE VYŠEHOŘOVICE - archiv 2016
Pevná úřední deska obce Vyšehořovice je umístěna na návsi vedle autobusové čekárny
Text oznámení Vyvěšeno
dne:
Zveřejnění do dne:
Starosta obce svolává zasedání Zastupitelstva obce na 21. 12. 2016 v 18.00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích. 12.12.2016 21.12.2016
Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice pro rok 2017 5.12.2016 21.12.2016
Nedostatečná identifikace pozemků 19.10.2016 19.12.2016
Starosta obce svolává zasedání Zastupitelstva obce na 21. 12. 2016 v 18.00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích. 12.12.2016 21.12.2016
Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice pro rok 2017 5.12.2016 21.12.2016
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany volně žijících živočichů na území Středočeského kraje. 22.10.2016 19.11.2016
Nedostatečná identifikace pozemků 19.10.2016 19.12.2016
Starosta obce svolává zasedání Zastupitelstva obce na 26. 10. 2016 v 18.00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích. 18.10.2016 26.10.2016
Starosta obce svolává zasedání Zastupitelstva obce na 21. 09. 2016 v 18.00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích. 12.9.2016 21.9.2016
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konanené ve dnech 7. a 8. října 2016 -Jmenování zapisovatele okrskové volební komise. 24.8.2016 8.10.2016
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konanené ve dnech 7. a 8. října 2016 -Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Vyšehořovice 22.8.2016 8.10.2016
Záměr prodeje pozemku p. č. 175/2, 175/3, 553/5 vše v k.ú. Vyšehořovice. 30.6.2016 30.7.2016
Starosta obce svolává zasedání Zastupitelstva obce na 22.6.2016 v 18.00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích. 13.6.2016

 

22.6.2016

 

Závěrečný účet obce za rok 2015 6.6.2016 11.7.2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vyšehořovice za rok 2015 6.6.2016 7.7.2016
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do mateřské školy Vyšehořovice na šk. rok 2016/2017 25.5.2016 9.6.2016
Informace  - prodloužení autobusové linky č. 343 18.4.2016 18.5.2016
Záměr prodeje pozemku p.č. 554 v k.ú. Vyšehořovice. 8.4.2016 8.5.2016
Konkurs na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Vyšehořovice, příspěvkové organizace. 5.4.2016 6.5.2016
Svolání zasedání Zastupitelstva obce Vyšehořovice na 30.3.2016 13.3.2016 30.3.2016
Veřejná vyhláška - Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období (únor 2012 - leden 2016), Č.j.: 012942/2016/KUSK 1.2.2016 5.3.2016
 

 

  • UPOZORNĚNÍ
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu se zákonem začerněny.
Originály listin jsou k dispozici na pevné úřední desce Obecního úřadu Vyšehořovice, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu Vyšehořovice.
 
  • INFORMACE
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).
 
  • PODPORA

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek)
po kliknutí přejdete na odkaz
popř. prohlížeč XLS souborů  - resp. DOC soborů anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.
po kliknutí přejdete na odkaz