Obecní úřad Vyšehořovice, Vyšehořovice 23, 250 87  Mochov
tel.: 326 992 453, e-mail:
vysehorovice@centrum.cz

 

 
 ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA OBCE VYŠEHOŘOVICE - archiv 2015
Pevná úřední deska obce Vyšehořovice je umístěna na návsi vedle autobusové čekárny
Text oznámení Vyvěšeno
dne:
Zveřejnění do dne:
Starosta obce svolává zasedání Zastupitelstva obce na 9. 12. 2015 v 18.00 hodin do
zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích.
30.11.2015 9.12.2015
Návrh rozpočtu obce na rok 2016 16.11.2015 1.12.2015
Oznámení o zahájení prací na akci "Výmola, obnova koryta, ř.km 6,10 - 21,90" 17.9.2015 30.11.2015
Svolání zasedání Zastupitelstva obce Vyšehořovice na 23.9.2015 14.9.2015 23.9.2015
Oznámení o stěhování pražské části MĚÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
V termínu
 od 20. 7. 2015 do 31. 7. 2015 dojde k přestěhování pražské části MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav ze stávající adresy Náměstí Republiky 3, Praha 1 do nové lokality Orebitská 477, Praha 3.
7.7.2015 7.9.2015
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - VÝZVA K ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO VOZIDLA, Renault Megane červené barvy
Příloha - fotogalerie
29.6.2015 29.8.2015
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Břežany II a v částech k.p. Černíky a Vyšehořovice. 12.6.2015 12.7.2015
Svolání zasedání Zastupitelstva obce Vyšehořovice na 17.6.2015 7.6.2015 17.6.2015
Závěrečný účet obce za rok 2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
1.6.2015 27.6.2015
Veřejná výzva k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na zkrácenou pracovní dobu 6 – 9 hodin týdně „ Referent státní správy a samosprávy „
 
4.5.2015 19.5.2015

Návrh - Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 obce Vyšehořovice, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vyšehořovice
21.3.2015 30.3.2015
Starosta obce svolává zasedání Zastupitelstva obce na 30. 3. 2015 v 18.00 hodin do
zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích.
21.3.2015 30.3.2015
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Národní plán povodí Labe“
 
5.1.2015 31.12.2015
Usnesení o provedení elektronické dražby (dražební vyhláška) 030 EX 40010/13-124: 30.10.2014 15.1.2015
 
  • UPOZORNĚNÍ
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu se zákonem začerněny.
Originály listin jsou k dispozici na pevné úřední desce Obecního úřadu Vyšehořovice, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu Vyšehořovice.
 
  • INFORMACE
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).
 
  • PODPORA

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek)
po kliknutí přejdete na odkaz
popř. prohlížeč XLS souborů  - resp. DOC soborů anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.
po kliknutí přejdete na odkaz