Obecní úřad Vyšehořovice, Vyšehořovice 23, 250 87  Mochov
tel.: 326 992 453, e-mail:
vysehorovice@centrum.cz

 

 
 ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA OBCE VYŠEHOŘOVICE - archiv 2014
Pevná úřední deska obce Vyšehořovice je umístěna na návsi vedle autobusové čekárny
Text oznámení Vyvěšeno
dne:
Zveřejnění do dne:
Svolání zasedání zastupitelstva obce na 17.12.2014 8.12.2014 17.12.2014
Návrh rozpočtu obce na rok 2015 27.11.2014 17.12.2014
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Vyšehořovice se koná 6.11.2014 22.10.2014 6.11.2014
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce konaných ve dnech 10. - 11.10.2014 11.10.2014 6.11.2014
Nařízení obce č. 1/2014 o zákazu podomního prodeje
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2014.
19.9.2014 19.10.2014
Starosta obce svolává mimořádné zasedání Zastupitelstva obce na 25. 9. 2014 v 18.00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích. 19.9.2014 25.9.2014
Informace k výběru a otevření pohostinství U Tvrze Vyšehořovice
 
19.9.2014 29.9.2014
Starosta obce svolává zasedání Zastupitelstva obce na 18. 9. 2014 v 18.00 hodin do
zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích.
8.9.2014 18.9.2014
Volby do zastupitelstev měst a obcí 10.10. - 11.10.2014
Oznámení o době a místě konání voleb
25.8.2014 11.10.2014
Výzva k podání nabídky - Obec Vyšehořovice vyhlašuje výzvu k podání nabídky na provozování Pohostinství U Tvrze ve Vyšehořovicích. 25.8.2014 12.9.2014
Volby do zastupitelstev měst a obcí 10.10. - 11.10.2014
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
21.8.2014 11.10.2014
Informace o výpovědi ze smlouvy a výzva zájemcům o pronájem Pohostinství U Tvrze 18.8.2014 31.12.2014
Od 28. 7. 2014 dojde k úplné uzavírce silnice od křižovatky Čelákovice X Vyšehořovice směrem na Mochov autobusové linky budou jezdi s mírným zpožděním
bližší informace: http://mochov.imunis.cz/edeska/detail.asp?id=1009
25.7.2014 31.12.2014
Volby do zastupitelstev měst a obcí 10.10. - 11.10.2014
Obec Vyšehořovice s částí Kozovazy má vytvořen jeden volební obvod.
Počet volených členů zastupitelstva obce je 9.
Potřebný počet podpisů voličů pro nezávislého kandidáta je 25.
Potřebný počet podpisů pro sdružení nezávislých kandidátů je 42.
 
19.7.2014 11.10.2014
Oznámení veřejného projednání dokumentace a posudku "V415 Čechy Střed - Chodov - zdvojení stávajícího vedení 400kV"
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
13.6.2014 23.6.2014
Závěrečný účet obce za rok 2013
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
20.5.2014 5.6.2014
Starosta obce svolává zasedání Zastupitelstva obce na 5. 6. 2014 v 18.00 hodin do
zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích. Zasedání zastupitelstva je veřejné.
26.5.2014 5.6.2014
Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věci na rok 2014 od 30.4. do 2.6.2014
Vydal: Finanční úřad pro Středočeský kraj
30.4.2014 2.6.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014
Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 13. dubnu 2014 - ohlašovny.
8.4.2014 26.5.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014
Oznámení o době a místě konání voleb do EP
6.5.2014 24.5.2014
Rozhodnutí o přijetí do MŠ Vyšehořovice pro školní rok 2014-2015 22.4.2014 22.5.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014 - informace o počtu a sídle voleb.okrsku 7.4.2014 24.5.2014
Výzva - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá oprávněné osoby, aby se přihlásili ke svému vlastnictví (info v příloze)
 
28.3.2014 28.5.2014
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření varroázy včel
Vydal. Státní veterinární správa, čj. SVS/2014/020204-G
27.3.2014 27.4.2014
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 16.4.2014  - Vyšehořovice
Vydal. ČEZ Distribuce, a.s.
27.3.2014 16.4.2014
Mobilní svoz nebezpečných odpadů 19. 4. 2014
Vydal: AVE CZ
26.3.2014 19.4.2014
Starosta obce svolává zasedání Zastupitelstva obce na 20. 3. 2014 v 18.00 hodin do
zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích.
Zasedání zastupitelstva je veřejné.
11.3.2014 20.3.2014
Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření - varoázza včel ve Středočeském kraji
Vydal. Státní veterinární správa, čj. SVS/2014/015659-S
5.3.2014 5.4.2014
Oznámení záměru prodeje pozemku p.č. 553/4
Vydal: Obec Vyšehořovice
27.1.2014 27.2.2014
Oznámení: Zápis do mateřské školy se bude konat ve středu 26.března 2014 od 13,30 do 17,00 hod. Občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte s sebou!
Vydal: MATEŘSKÁ ŠKOLA VYŠEHOŘOVICE
22.1.2014 26.3.2014
Posuzování vlivů na životní prostředí - záměr "V415 Čechy Střed - Chodov - zdvojení stávajícího vedení 400 kV"
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
13.12.2013 13.1.2014
 

 

  • UPOZORNĚNÍ
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu se zákonem začerněny.
Originály listin jsou k dispozici na pevné úřední desce Obecního úřadu Vyšehořovice, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu Vyšehořovice.
 
  • INFORMACE
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).
 
  • PODPORA

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek)
po kliknutí přejdete na odkaz
popř. prohlížeč XLS souborů  - resp. DOC soborů anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.
po kliknutí přejdete na odkaz