Obecní úřad Vyšehořovice, Vyšehořovice 23, 250 87  Mochov
tel.: 326 992 453, e-mail:
vysehorovice@centrum.cz

 

 
 ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA OBCE VYŠEHOŘOVICE
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce obce v roce 2013:
Text oznámení Vyvěšeno
dne:
Zveřejnění do dne:
Posuzování vlivů na životní prostředí - záměr "V415 Čechy Střed - Chodov - zdvojení stávajícího vedení 400 kV"
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
13.12.2013 13.1.2014
Informace č. 1/2013 - Nové ceny vodného a stočného pro rok 2014
Vydal: Obecní úřad Vyšehořovice
6.12.2013 31.12.2014
Návrh rozpočtu obce na rok 2014
Obec Vyšehořovice
20.11.2013 5.12.2013
Starosta obce svolává zasedání Zastupitelstva obce na 5. 12. 2013 v 18.00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích.
Obec Vyšehořovice
20.11.2013 5.12.2013
Výsledky hlasování ve volbách  do PSP Parlamentu ČR za volební okrsek Vyšehořovice
Obec Vyšehořovice
26.10.2013 31.10.2013
Kotlíková dotace
Společný program Středočeského kraje a MŽP na podporu výměny kotlů
:
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi/kotlikova_dotace/
28.8.2013 31.10.2013
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 25.a 26.10.2013:
Oznámení o době a místě konání voleb
9.10.2013 26.10.2013
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 25.a 26.10.2013:
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
19.9.2013 26.10.2013
INFORMACE !!
KAŽDOROČNÍ OČKOVÁNÍ PSŮ V OBCI PROBĚHNE VE STŘEDU 9. 10. 2013
VYŠEHOŘOVICE PŘED OÚ OD 16.00 – 16.30 HOD
VYŠEHOŘOVICE ŽUPAVA 16.30 HOD
KOZOVAZY 16.35 HOD
ČASY SE MOHOU MÍRNĚ LIŠIT
 
17.9.2013 9.10.2013
Starosta obce svolává zasedání Zastupitelstva obce na 26. 6. 2013 v 18.00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích. Zasedání zastupitelstva je veřejné. 17.9.2013 26.9.2013
Dražební vyhláška 048EX 72/08 proti povinnému Karel Hošek
Vydal: JUDr. Katarína Maisnerová, Exekutorský úřad pro Prahu 8
28.8.2013 12.9.2013
Oznámení o vystavení návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území
Břežany II, v části katastrálního území Černíky a v části katastrálního území Vyšehořovice
Vydal: Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kolín, č.j.SPU 268301/2013
1.7.2013 31.7.2013
Závěrečný účet obce za rok 2012 28.6.2013 28.7.2013
Starosta obce svolává zasedání Zastupitelstva obce na 27. 6. 2013 v 18.00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích. Zasedání zastupitelstva je veřejné. 17.6.2013 27.6.2013
Ode dne 30.04.2013 do dne 30.05.2013 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 1786235/13/2100-14400-200796, kterým se stanovuje DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2013.
 Vydal: Finanční úřad pro Středočeský kraj
30.4.2013 30.5.2013
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do Mateřské školy Vyšehořovice
Vydal: Mateřská škola Vyšehořovice
29.4.2013 29.5.2013
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu paní Josefa Lidického, bytem Vyšehořovice čp.83
Vydal: Obecní úřad Vyšehořovice
29.4.2013 14.5.2013
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu paní Jaroslavy Lidické, bytem Vyšehořovice čp.83
Vydal: Obecní úřad Vyšehořovice
29.4.2013 14.5.2013
Rozhodnutí o ustanovení opatrovníka v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu paní Josefa Lidického, bytem Vyšehořovice čp.83
Vydal: Obecní úřad Vyšehořovice
3.4.2013 19.4.2013
Rozhodnutí o ustanovení opatrovníka v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu paní Jaroslavy Lidické, bytem Vyšehořovice čp.83
Vydal: Obecní úřad Vyšehořovice
3.4.2013 19.4.2013
Starosta obce svolává zasedání Zastupitelstva obce na 27. 3. 2013 v 18.00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích.
Vydal: Obecní úřad Vyšehořovice
18.3.2013 27.3.2013
Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru
sobota 20.4.2013 Župava 10:35 – 10:45, Vyšehořovice náves 10:50 – 11:15
Kozovazy 11:20 – 11:30
Vydal: AVE CZ
18.3.2013 20.4.2013
Veřejná vyhláška - pozvánka 2. návrh k projednání předloženého soupisu nových pozemků
Vydal: Státní pozemkový úřad
14.3.2013 4.4.2013
Oznámení o vypnutí el.energie na 27.2.2013 od 8,00 - 15,00, část obce za fotbalovým hřištěm. Plán vypnutí přiložen v příloze.
Vydal:ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
 
13.2.2013 27.2.2013
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 7.2.2013
od 7,30 do 15,00 hodin část obce Vyšehořovice,
mapka lokality
18.1.2013 7.2.2013
Valná hromada honebního společenství Vyšehořovice se bude konat v Kozovazech 25.1.2013 v místnosti Mysliveckého sdružení Vyšehořovice
Vydal: Honební společenstvo Vyšehořovice
10.1.2013 25.1.2013
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25.ledna 2013 a 26.ledna 2013
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta
Vydal: Obecní úřad  Vyšehořovice
17.12.2012 12.1.2013
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vydal: Obec  Vyšehořovice
17.12.2012 17.1.2013
Nařízení obce č. 1/2012 ze dne 13.12.2012
kterým se stanovují ceny za pronájem hřbitovních míst a hřbitovní služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hřbitovního místa
Vydal: Obec  Vyšehořovice
17.12.2012 17.1.2013
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25.ledna 2013 a 26.ledna 2013
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Vydal: Obecní úřad  Vyšehořovice
17.12.2012 28.1.2013
Oznámení o vypnutí el.energie na 15.1. a 29.1.2013.
v době od 7,30 do 15,30 hodin, přiložená mapka lokality
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
17.12.2012 29.1.2013
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25.ledna 2013 a 26.ledna 2013
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Vydal: Obecní úřad  Vyšehořovice
26.11.2012 28.1.2013
 
  • UPOZORNĚNÍ
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu se zákonem začerněny.
Originály listin jsou k dispozici na pevné úřední desce Obecního úřadu Vyšehořovice, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu Vyšehořovice.
 
  • INFORMACE
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).
 
  • PODPORA

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek)
po kliknutí přejdete na odkaz
popř. prohlížeč XLS souborů  - resp. DOC soborů anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.
po kliknutí přejdete na odkaz