Obecní úřad Vyšehořovice, Vyšehořovice 23, 250 87  Mochov
tel.: 326 992 453, e-mail:
vysehorovice@centrum.cz

 

 
 ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA OBCE VYŠEHOŘOVICE
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce obce v roce 2012:
Text oznámení Vyvěšeno Sejmutí
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25.ledna 2013 a 26.ledna 2013
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta
Vydal: Obecní úřad  Vyšehořovice
17.12.2012 12.1.2013
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vydal: Obec  Vyšehořovice
17.12.2012 17.1.2013
Nařízení obce č. 1/2012 ze dne 13.12.2012
kterým se stanovují ceny za pronájem hřbitovních míst a hřbitovní služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hřbitovního místa
Vydal: Obec  Vyšehořovice
17.12.2012 17.1.2013
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25.ledna 2013 a 26.ledna 2013
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Vydal: Obecní úřad  Vyšehořovice
17.12.2012 28.1.2013
Oznámení o vypnutí el.energie na 15.1. a 29.1.2013.
v době od 7,30 do 15,30 hodin, přiložená mapka lokality
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
17.12.2012 29.1.2013
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25.ledna 2013 a 26.ledna 2013
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta
Vydal: Obecní úřad  Vyšehořovice
17.12.2012 12.1.2013
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vydal: Obec  Vyšehořovice
17.12.2012 17.1.2013
Nařízení obce č. 1/2012 ze dne 13.12.2012
kterým se stanovují ceny za pronájem hřbitovních míst a hřbitovní služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hřbitovního místa
Vydal: Obec  Vyšehořovice
17.12.2012 17.1.2013
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání na den 31.1.2013 (dražební vyhláška) proti povinnému Václav Zeman, Ilona Zemanová, č.j. 161 EX 36/12
Vydal: Exekutorský úřad Znojmo
3.12.2012 18.12.2012
Program zasedání Zastupitelstva obce, které se koná dne 13.12.2012
Vydal: Obecní úřad Vyšehořovice
3.12.2012 13.12.2012
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25.ledna 2013 a 26.ledna 2013
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Vydal: Obecní úřad  Vyšehořovice
26.11.2012 28.1.2013
Návrh rozpočtu obce na rok 2013
Vydal: Obec Vyšehořovice
21.11.2012 6.12.2012
Zasedání Zastupitelstva obce Vyšehořovice se koná 26.9.2012 v 18,00 hodin
Vydal: Obecní úřad Vyšehořovice
17.9.2012 26.9.2012
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012
Jmenování zapisovatele
Vydal: Obec Vyšehořovice
1.9.2012 13.10.2012
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Vydal: Obec Vyšehořovice
29.8.2012 13.10.2012
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Vydal: Obec Vyšehořovice
13.8.2012 13.10.2012
Veřejná vyhláška o místě a lhůtě lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Zbraslav
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor ŽP
26.7.2012 26.8.2012
Veřejná vyhláška - Oznámení vydání změny č. 2 ÚPO Vyšehořovice
Vyšehořovice_Z2_ÚPO_návrh_vyhláška_OOP

Vydal: Obec Vyšehořovice
2.7.2012 17.7.2012

Opatření obecné povahy č. 1/2012/OOP
Vyšehořovice_Z2_ÚPO_návrh_vydání_OOP_1_2012
Vyšehořovice_Z2_ÚPO_návrh_dokumentace
Vydal: Obec Vyšehořovice
2.7.2012 17.7.2012
Zasedání zastupitelstva obce se koná 28.6.2012 v 18,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vyšehořovice.
Vydal: OÚ Vyšehořovice
18.6.2012 28.6.2012
Závěrečný účet obce za rok 2011
Vydal: Obec Vyšehořovice
8.6.2012 28.6.2012
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o změně č. 2 územního plánu obce Vyšehořovice. Veřejné projednání v pondělí 18. června 2012 v 15 hodin v zasedací místnosti OÚ Vyšehořovice.
ZMĚNA Č.2 ÚP VYŠEHOŘOVICE
Vydal: Obecní úřad Vyšehořovice
4.5.2012 18.6.2012
Oznámení koncepce „Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje – aktualizace 2011“
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
2.5.2012 17.5.2012
Oznámení o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
Vydal: Mateřská škola Vyšehořovice
24.4.212 31.5.2012
Zasedání Zastupitelstva obce Vyšehořovice se koná 26.4.2012 v 18,00 hodin
Vydal: Obecní úřad Vyšehořovice
16.4.2012 26.4.2012
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na vedoucí pracovní pozici: „ředitel/ka Kulturního domu Čelákovice, Sady 17. listopadu 1380, 250 88 Čelákovice
Vydal: Městský úřad Čelákovice
12.4.2012 27.4.2012
Veřejná vyhláška - pozvánka k projednání vypracování soupisu nároků s dotčenými vlastníky pozemků a k jednání o budoucím umístění pozemků v pozemkové úpravě.
Vydal: Pozemkový úřad Kolín
5.4.2012 26.4.2012
Zvýšení ceny vodného
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 1.3.2012 na základě zákonného zvýšení DPH a na základě povinnosti zřídit fond oprav vodovodní sítě ve výši 15% ročního obratu zvyšuje cenu vodného od nového odčítacího období tzn. od dubna 2012 na 30,-Kč za m3 vody.
Vydal: Obec Vyšehořovice
28.3.2012 28.4.2012
Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru se uskuteční v sobotu 14. dubna 2012
Stanoviště Župava 10,35 - 10,45
Stanoviště Vyšehořovice 10,50 - 11,15
Stanoviště Kozovazy 11,20 - 11,30
5.4.2012 14.4.2012
Oznámení o konání společného jednání o návrhu změny č. 2 ÚPO Vyšehořovice a výzva k uplatnění stanoviska. Toto jednání se koná ve čtvrtek 22. března 2012 od 15,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Vyšehořovice.
Vydal: Obecní úřad Vyšehořovice
6.3.2012 22.3.2012
Mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Vyšehořovice 9.2.2012 6.2.2012 9.2.2012
Zasedání Zastupitelstva obce Vyšehořovice 1.3.2012
Vydal: Obecní úřad Vyšehořovice
17.2.2012 1.3.2012
Mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Vyšehořovice 9.2.2012
Vydal: Obecní úřad Vyšehořovice
6.2.2012 9.2.2012
Informace č. 2/2011 -  VODNÉ, STOČNÉ
Vydal: Obec Vyšehořovice
6.10.2011 26.3.2012
 
  • UPOZORNĚNÍ
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu se zákonem začerněny.
Originály listin jsou k dispozici na pevné úřední desce Obecního úřadu Vyšehořovice, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu Vyšehořovice.
 
  • INFORMACE
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).
 
  • PODPORA

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek)
po kliknutí přejdete na odkaz
popř. prohlížeč XLS souborů  - resp. DOC soborů anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.
po kliknutí přejdete na odkaz