Obecní úřad Vyšehořovice, Vyšehořovice 23, 250 87  Mochov
tel.: 326 992 453, e-mail:
vysehorovice@centrum.cz

 

 
 ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA OBCE VYŠEHOŘOVICE
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce obce v roce 2011:
Text oznámení Vyvěšeno Sejmutí
Starosta obce svolává zasedání Zastupitelstva obce
na 8. 12. 2011 v 18.00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích.
Vydal: Obec Vyšehořovice
30.11.2011 8.12.2011
Veřejná vyhláška - projednávání návrhu zadání změny č. 2 územního plánu obce Vyšehořovice, jejíž pořízení schválilo Zastupitelstvo obce Vyšehořovice dne 8. prosince 2011.
Zadání změny č. 2 územního plánu obce VYŠEHOŘOVICE
Vydal: Obec Vyšehořovice
16.12.2011 16.1.2012
Rozpočet na rok 2012
Vydal: Obec Vyšehořovice
20.11.2011 7.12.2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 10.11.2011 Kozovazy
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
26.10.2011 10.11.2011
Mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Vyšehořovice se koná 27.10.2011
Vydal: Obec Vyšehořovice
20.10.2011 27.10.2011
Starosta obce svolává zasedání Zastupitelstva obce na 6. 10. 2011 v 18.00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích.\
Vydal: Obec Vyšehořovice
3.10.2011 6.10.2011
Zasedání Zastupitelstva obce Vyšehořovice 29. 9. 2011 v 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích. 19.9.2011 29.9.2011
Výzva zastupitelstva obce k projednání Územně plánovací dokumentace obce Vyšehořovice a Kozovazy. Obálku označte slovy "Návrh UPD" a doručte do 30.8.2011.
Vydal: Obec Vyšehořovice
16.7.2011 30.8.2011
Mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Vyšehořovice 30. 6. 2011 v 18.00 hodin
do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích.

Vydal: Obecní úřad Vyšehořovice
27.6.2011 30.6.2011
Krajský úřad Středočeského kraje vypověděl k 31. 5. 2011 bez komunikace se starosty obcí smlouvu všem dopravcům autobusů. Výpověďní lhůta je 12 měsíců.
O dalším průběhu Vás budeme informovat.
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
15.6.2011 15.7.2011
Starosta svolává zasedání Zastupitelstva obce na 8.6.2011 v 18.00 hodin v zasedací místonosti OÚ Vyšehořovice.
Vydal: Obecní úřad Vyšehořovice
30.5.2011 8.6.2011
Oznámení - v době letních prázdnin (1.7.-31.8.2011) bude mít Mateřská škola Vyšehořovice zavřeno.
Vydal: Mateřská škola Vyšehořovice
11.5.2011 30.6.2011
Veřejná vyhláška -  ode dne 28.4.2011 do dne 30.5.2011 je v budově Finančního úřadu pobočka Praha - východ, Thámova 27, Praha 8 zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 119036/11 - DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2011.
Vydal: Finanční úřad v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
2.5.2011 17.5.2011
MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A ODPADŮ URČENÝCH KE ZPĚTNÉMU ODBĚRU PROBĚHNE V OBCI DNE 30.4.2011
Vydal: AVE CZ
29.4.2011 1.5.2011
Dražební vyhláška dražby dobrovolné č. č. 110511 03, dražebník Ing. Jan Krouza, předmět dražby soubor nemovitostí stavba čp 148 Vyšehořovice a pozemky v k.ú. Vyšehořovice.
Vydal: TKP, s.r.o., navrhovatel
11.4.2011 11.5.2011
Veřejná vyhláška pro dotčené vlastníky pozemků ke zjišťování průběhu hranic v k.ú. Břežany II
Vydal: Ministerstvo zemědělství ČR
16.3.2011 2.5.2011
Veřejná vyhláška, kterou se oznamuje zahájení řízení o  návrhu zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Vydal: Středočeský kraj
16.3.2011 31.3.2011

Konkurz na místo ředitelky Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477, Čelákovice.
Vydal: Rada města Čelákovic

3.3.2011 31.3.2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 16.3.2011 od 11,30 jdo 14,00 hodin.
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
25.2.2011 16.3.2011
Obecně závazná vyhláška Obce Vyšehořovice č. 1/2011 o místních poplatcích
Vydal: Obec Vyšehořovice
24.2.2011 10.3.2011
Tisková zpráva PID - Organizace ROPID je nucena reagovat na záměr Středočeského kraje zastavit spolupráci s organizací.
Vydal: ROPID
10.2.2011 10.3.2011
Starosta obce svolává zasedání Zastupitelstva obce na 24. 2. 2011 v 18.00 hodin
do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích.
Vydal: Obecní úřad Vyšehořovice
10.2.2011 24.2.2011
VÝZVA MŠ Vyšehořovice vyhlašuje výběr pracovníka na uvolněné místo na pozici UKLÍZEČKA/UKLÍZEČ
Vydal: Mateřská škola Vyšehořovice
8.2.2011 28.2.2011
Vážení spoluobčané,  ohledem k žádostem několika občanů o prodloužení termínu zaplacení částky 2.000,- Kč na projektovou dokumentaci k realizaci kanalizačních přípojek v obci Vyšehořovice se Obecní úřad rozhodl tento termín prodloužit do
konce měsíce ledna 2011.
Platbu je možno provést i převodem z účtu na číslo účtu obce Vyšehořovice : 11327201/0100 dále je nutné uvést variabilní symbol ve tvaru kan- a číslo popisné rod. domu v případě bytového domu bude tvar   kan- a příjmení
Vydal: Obecní úřad Vyšehořovice
23.12.2010 12.12.2011
 
  • UPOZORNĚNÍ
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu se zákonem začerněny.
Originály listin jsou k dispozici na pevné úřední desce Obecního úřadu Vyšehořovice, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu Vyšehořovice.
 
  • INFORMACE
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).
 
  • PODPORA

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek)
po kliknutí přejdete na odkaz
popř. prohlížeč XLS souborů  - resp. DOC soborů anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.
po kliknutí přejdete na odkaz