Obecní úřad Vyšehořovice, Vyšehořovice 23, 250 87  Mochov
tel.: 326 992 453, e-mail:
vysehorovice@centrum.cz

 

 
 ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA OBCE VYŠEHOŘOVICE
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce obce v roce 2010:
Text oznámení Vyvěšeno Sejmuto
Vážení spoluobčané,  ohledem k žádostem několika občanů o prodloužení termínu zaplacení částky 2.000,- Kč na projektovou dokumentaci k realizaci kanalizačních přípojek v obci Vyšehořovice se Obecní úřad rozhodl tento termín prodloužit do
konce měsíce ledna 2011.
Platbu je možno provést i převodem z účtu na číslo účtu obce Vyšehořovice : 11327201/0100 dále je nutné uvést variabilní symbol ve tvaru kan- a číslo popisné rod. domu v případě bytového domu bude tvar   kan- a příjmení
Vydal: Obecní úřad Vyšehořovice
23.12.2010 12.12.2011
Od 27. 12. 2010 do 31.12. 2010 bude omezen provoz Obecního úřadu
Vydal: Obec Vyšehořovice
23.12.2010 3.1.2011
Oznámení o uložení písemnosti - Tomáš Malý
Vydal: Finanční úřad v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
20.12..2010 6. 1. 2011
Usnesení Zastupitelstva obce č. 1 ze dne 11.11. 2010.
Zápis Zastupitelstva obce č. 1 ze dne 11.11. 2010.

Vydal: Obec Vyšehořovice
12.12.2010 23.12.2010
Starosta obce svolává zasedání Zastupitelstva obce na 16. 12. 2010 v 18.00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích.
Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

Vydal: Obecní úřad Vyšehořovice
5.12.2010 16.12.2010
Rozpočet Obce Vyšehořovice na rok 2011
Vydal: Obecní úřad Vyšehořovice
26.11.2010 11. 12.2010
Oznámení o uložení písemnosti - Tomáš Malý
Vydal: Finanční úřad v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
8.11.2010 23.11.2010
Ustanovující zasedání zastupitelstva obce Vyšehořovice 11. 11. 2010 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Vyšehořovice
Vydal: Obecní úřad Vyšehořovice
1.11..2010 11.11.2010
VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE VYŠEHOŘOVICE
Vydal: Obecní úřad Vyšehořovice
16.10.2010 16.11.2010
Usnesení Obecního zastupitelstva č. 35
Vydal: Obecní úřad Vyšehořovice
13.10.2010 20.10.2010
Veřejné projednání posudku - Pokračování hornické činnosti v dobývacích prostorech Nehvizdy a Vyšehořovice - Kamenná Panna
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
6.10.2010 15.10.2010
Starosta obce svolává zasedání Zastupitelstva obce na 6. 10. 2010 v 18.00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích. Zasedání zastupitelstva je veřejné.
Vydal: Obecní úřad Vyšehořovice
27.9.2010 6. 10.2010
MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ sobota 16. 10. 2010 27.9.2010 16.10.2010
Jmenovaní zapisovatele volebního okrsku č. 1 Vyšehořovice
Vydal: Obecní úřad Vyšehořovice
4.9.2010 16.10.2010
Starosta obce svolává mimořádné zasedání Zastupitelstva obce na 2. 9. 2010 v 18.00hod. do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích.
Vydal: Obecní úřad Vyšehořovice
27.8.2010 2.9.2010
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti - Jiří Brožík
Vydal: Finanční úřad v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
26.8.2010 9.9.2010
Oznámení o uložení písemnosti - Ota Houžvička
Vydal: Celní úřad Svitavy
11.8.2010 26.8.2010
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti - Tomáš Malý
Vydal: Finanční úřad v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
9.8.2010 24.8.2010
Oznámení o zahájení správního řízení a svolání úvodního jednání -  komplexní pozemková úprava
Vydal: Ministerstvo zemědělství ČR
4.8.2010 20.8.2010
Volby do Zastupitelstev obce Vyšehořovice a Kozovazy konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Obec Vyšehořovice a Kozovazy mají vytvořen jeden volební obvod. Sídlo volebního obvodu je Obecní úřad Vyšehořovice.
Zastupitelstvo obce pro období 2010 - 2014 bude mít 9 členů.
Pro volební obvod Vyšehořovice a Kozovazy je stanoven potřebný počet podpisů na petici podle § 21 odst. 4 zákona 491/2001 Sb.
Pro nezávislé kandidáty 24 podpisů
Sdružení nezávislých kandidátů 41 podpisů
Vydal: Obecní úřad Vyšehořovice
19.7.2010 16.10.2010
Volby do Zastupitelstev měst a obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Informace o počtu podpisů na peticích
Vydal: MěÚ Čelákovice
15.7.2010 16.10.2010
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti - Tomáš Malý
Vydal: Finanční úřad v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
29.6.2010 14.7.2010
Starosta obce svolává zasedání Zastupitelstva obce na 30. 6. 2010 v 18.00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích. 21.6.2010 30.6.2010
Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče: zubní lékař - stomatolog, Kozovazy'
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
14.6.2010 14. 7. 2010
Nařízení Rady města Brandýs nad Labem _ Stará Boleslav o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Vydal: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
14.6.2010 30.11.2010
Starosta obce svolává mimořádné zasedání Zastupitelstva obce na 9.6.2010
v 18.00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích.
4.6.2010 10.6.2010
Zasedání Zastupitelstva obce Vyšehořovice Starosta obce svolává zasedání Zastupitelstva na 26. 5. 2010 v 18.00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích.
Vydal: Obecní úřad Vyšehořovice
18.5.2010 26.5.2010
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství předkládá dokument o posuzování vlivů na životní prostředí podle z. 100/2001 Sb.
k záměru Pokračování hornické činnosti v dobývacím prostoru Nehvizdy a Vyšehořovice - Kamenná Panna k.ú. Nehvizdy, Horoušany a Vyšehořovice. Bližší informace lze získat na Obecním úřadě Vyšehořovice a na Krajském úřadě Středočeského kraje popřípadě na www stánkách www.cenia.cz/eia, www.env.cz kód záměru STC1114 a nebo na stránkách www.kr-stredoceskz.cz
17.5.2010 2.6.2010
Vesta realitní kancelář, Masarykovo nám. 193/20 Děčín 1 www.rkvesta.cz oznamuje dražební vyhláškou č. 02/05/2010/4192 a 01/05/2010/4192
v k.ú. Vyšehořovice p. č. 491/5, 491/18, 491/20 a 75/6 Veřejnou dražbu dobrovolnou. Dražba se bude konat dne 11. 6. 2010 od 15.00 hod v zasedací místnosti Realitní kanceláře Vesta, Masarykovo náměstí 193/20 Děčín 1. Bližší informace můžete získat na Obecním úřadě a u Realitní kanceláře. do 7.6.2010
17.5.2010 7.6.2010
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Jednotné kanalizační řady Vyšehořovice II. etapa
Obec Vyšehořovice v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku provedení stavebních prací.
17.5.2010 24.5.2010
Starosta obce svolává mimořádné zasedání Zastupitelstva obce na 28.4.2010 v 18.00 h
do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích.
Zasedání zastupitelstva je veřejné.
Vydal: Obecní úřad Vyšehořovice
26.4.2010 29.4.2010
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 28. a 29. 5. 2010 starosta obce Vyšehořovice oznamuje jmenování zapisovatelky okrskové volební komise Jana Šafrová bytem Vyšehořovice
Vydal:
 Obecní úřad Vyšehořovice
15.4.2010 29. 5. 2010
Finanční úřad Praha východ se sídlem Praha 8, Thámova 27 oznamuje občanům Vyšehořovice, že v době od 20.4.2010 do 20.5.2010 a to vždy Pondělí a Středa od 8 - 17 hod bude k veřejnému nahlédnutí hromadný předpisný seznam o vyměření daně z nemovitostí na rok 2010
Vydal: Finanční úřad Praha východ se sídlem Praha 8, Thámova 27
15.4.2010 20.5.2010
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 28. a 29. 5. 2010 starosta obce Vyšehořovice oznamuje pro obce Vyšehořovice a Kozovazy 1 volební okrsek sídlo Obecní úřad Vyšehořovice
Vydal:
 Obecní úřad Vyšehořovice
13. 4.2010 29.5. 2010
Rozpočet Obce Vyšehořovice na rok 2010
Vydal: Obec Vyšehořovice
29.3.2010 24.3.2010
MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ  17.4.2010
Vydal: AVE CZ, a.s.
29.3.2010 17.4.2010
Starosta obce svolává zasedání Zastupitelstva obce na 24. 3. 2010 v 18.00 hodin
do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích.
Zasedání zastupitelstva je veřejné.
15.3.2010 24.3.2010
Oznámení o uložení písemnosti - Silvian Damyanov Stefanov
Vydal: Finanční úřad v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
15.2.2010 3.3.2010
Oznámení o uložení písemnosti - Tomáš Malý
Vydal: Finanční úřad v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
10.2.2010 25.2.2010
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná 10.2.2010 v 18.00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích.
Vydal: Obec Vyšehořovice
27.1.2010 10.2.2010
Obec Horoušany vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Horoušany, Baumanova 12
Vydal: Obec Horoušany
13.1.2010 15.3.2010
 
  • UPOZORNĚNÍ
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu se zákonem začerněny.
Originály listin jsou k dispozici na pevné úřední desce Obecního úřadu Vyšehořovice, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu Vyšehořovice.
 
  • INFORMACE
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).
 
  • PODPORA

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek)
po kliknutí přejdete na odkaz
popř. prohlížeč XLS souborů  - resp. DOC soborů anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.
po kliknutí přejdete na odkaz