Obecní úřad Vyšehořovice, Vyšehořovice 23, 250 87  Mochov
tel.: 326 992 453, e-mail:
vysehorovice@centrum.cz

 

 

 
 Hudební společenský pořad


Hudební společenské odpoledne pro občany
 

Dne 16. 12. 2006

od 14.00 hod. v místním hostinci U tvrze Svaz zdravotně postižených pod záštitou starosty obce pořádal společenský pořad písní pod názvem "Písničky, které nestárnou" s hudební skupinou Radost, Veselinka pod vedení Jirky Horáčka a Zděnka Švancara. Pořad plný lidovek, písní z filmů a z divadla Semafor.