Obecní úřad Vyšehořovice, Vyšehořovice 23, 250 87  Mochov
tel.: 326 992 453, e-mail:
vysehorovice@centrum.cz

 

 
 ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA OBCE VYŠEHOŘOVICE
Pevná úřední deska obce Vyšehořovice je umístěna na návsi vedle autobusové čekárny
Text oznámení Vyvěšeno Sejmuto
Oznámení o uložení písemnosti - Silvian Damyanov Stefanov
Vydal: Finanční úřad v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
15.12.2009 30.12.2009
Rozpočtové provizorium na rok 2010
Vydal: Obec Vyšehořovice
15.12.2009 15.1.2010
Mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Vyšehořovice
Starosta obce svolává zasedání zastupitelstva obce na 21.12.2009 v 18.00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích.
Vydal: Obecní úřad ve Vyšehořovicích
15.12.2009 22.12.2009
Oznámení o uložení písemnosti - Tomáš Malý
Vydal: Finanční úřad v Brandýse nad Labem - Stará Boleslav
9.12.2009 28.12.2009
Oznámení o uložení písemnosti - Kateřina Tolstovová
Vydal: Celní úřad Kolín
4.12.2009 19.12.2009
Zasedání Zastupitelstva obce Vyšehořovice
Starosta obce svolává zasedání zastupitelstva obce na 10.12.2009 v 18.00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích.
Zasedání obecního zastupitelstva je veřejné.
Vydal: Obec Vyšehořovice
1.12.2009 11.12.2009
O Z N Á M E N Í  Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 10.11.2009 rozhodlo o prodeji  pozemků na „ Na Škvárovně „ ( za školou ), bližší informace lze získat na Obecním úřadě, v případě nezájmu ze strany občanů obce, bude po 30 dnech od vyvěšení nabídky, oslovena realitní kancelář za účelem získání zájemců o koupi pozemků.
Vydal: Obec Vyšehořovice
11.11.2009 14.12.2009
Usnesení Obecního zastupitelstva č. 24a ze dne 10.11.2009
Vydal: Obec Vyšehořovice
11.11.2009 11.12.2009
Starosta obce svolává zasedání zastupitelstva obce na 10.11.2009 v 18.00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích.
Vydal: Obec Vyšehořovice
1.11.2009 10.11.2009
Krajský úřad Středočeského kraje vydal rozhodnutí o zamítnutí odvolání pana MVDr. Miloše Mašaty a potvrzuje rozhodnutí stavebního úřadu v Čelákovicích o umístění stavby vedení 110 kV V 126 - zasmyčkování do TR Úvaly
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
26.10.2009 9.11.2009
Veřejná vyhláška - oznámení o místě uložení písemnosti, Ohorodnyk Petro Vasyljovyč
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor dopravy
20.10.2009 2.11.2009
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 23.9.2009 schválilo prodej pozemku č. 123 v KÚ Vyšehořovice o výměře 4 000 m2 – orná půda
Vydal: Obec Vyšehořovice
5.10.2009 5.11.2009
Oznámení o uložení písemnosti - Tomáš Malý
Vydal: Finanční úřad v Brandýse nad Labem - Stará Boleslav
30.9.2009 7.10.2009
Oznámení o uložení písemnosti - Tomáš Malý
Vydal: Finanční úřad v Brandýse nad Labem - Stará Boleslav
23.9.2009 7.10.2009
Mobilní svoz nebezpečných odpadů proběhne v obci dne 10.10.2009
Vydal: AVE CZ, s.r.o.
23.9.2009 10.10.2009
Starosta obce svolává zasedání zastupitelstva obce na 23. 9. 2009 v 18.00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích.
Zasedání obecního zastupitelstva je veřejné.
Vydal: Obec Vyšehořovice
14.9.2009 23.9.2009
Tisková zpráva Státní volební komise
Vydal: Státní volební komise
11.9.2009 11.10.2009
Oznámení o uložení písemnosti - Tomáš Malý
Vydal: Finanční úřad v Brandýse nad Labem - Stará Boleslav
9.9.2009 23.9.2009
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor Životního prostředí a zemědělství oznamuje stanovení záplavového území vodního toku Výmola v úseku ústí do Labe - soutok s Jírenským potokem mapová část je k nahlédnutí na Obecním úřadě Vyšehořovice
Vydal
: Obec Vyšehořovice
9.9.2009 23.9.2009
Volby do PSP ČR - jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Vydal: Obec Vyšehořovice
5.9.2009 11.9.2009
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Tomáš Malý
Vydal: Finanční úřad v Brandýse nad Labem - Stará Boleslav
31.8.2009 14.9.2009
1. výzva k příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova - LEADER
Vydal: MAS Region Pošembeří

Bezplatné školení žadatelů k podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova - LEADER
- V úterý 1. 9. 2009, od 10 hod. Školení je určeno těm, kteří chtějí v podzimní výzvě (vyhlášena 24. 8.) žádat o finanční prostředky na podporu svých projektů.
Vydal: MAS Region Pošembeří
26.8.2009 10.9.2009
Volby do PSP ČR - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Vydal: Obec Vyšehořovice
26.8.2009 11.9.2009
Vyšehořovice - obnova sítě NN -I. etapa IE-12-6000089 kabelové vedení 1 kV, demontáž vedení NN, stavebník ČEZ Distribuce, a.s.
Vydal: Městský úřad Čelákovice, odbor výstavby
25.8.2009 8.9.2009
Nabídka pozemků určených k převodu PF ČR
Vydal: PF ČR
7.8.2009 7.9.2009
Závěr zjišťovacího řízení - Pokračování hornické činnosti v dobývacích prostorech Nehvizdy - Vyšehořovice - Kamenná Panna.
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
31.7.2009 14.8.2009
Uvědomění o podaném návrhu na stanovení záplavového území vodního toku Výmola v úseku ústí do Labe - Jirenský potok
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
21.7.2009 17.8.2009
Vyhláška - Pozvánka k ústnímu jednání - jednotná kanalizace - datum jednání 9.7.2009
Vydal: Městský úřad v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi, odbor ŽP
26.6.2009 3.7.2009
Oznámení - Prodej obecních pozemků
Vydal: Obec Vyšehořovice
26.6.2009 26.7.2009
Pokračování hornické činnosti v dobývacích prostorech Nehvizdy - Vyšehořovice - Kamenná Panna.
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
23.6.2009 7.7.2009
Prázdninový provoz linek autobusů
Vydal: odbor plánování - oddělení přípravy provozu PID
22.6.2009 31.8.2009
Veřejná vyhláška - Změna č. 1 územního plánu obce Vyšehořovice
Vydal: Obec Vyšehořovice
17.6.2009 17.7.2009
Změna č. 1 územního plánu obce Vyšehořovice - opatření obecné povahy č.1/2009
Vydal: Obec Vyšehořovice
17.6.2009 17.7.2009
Vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Vasyl Lemak
Vydal: Finanční úřad v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
16.6.2009 1.7.2009
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 26.6.2009 a 29.6.2009
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
10.6.2009 29.6.2009
Starosta obce svolává zasedání zastupitelstva obce na 17. 6. 2009 v 18.00 hodin
do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vyšehořovicích.
Zasedání obecního zastupitelstva je veřejné.
Vydal: Obec Vyšehořovice
8.6.2009 17.6.2009
Oznámení o době a místě konání voleb do EP
Vydal: Obec Vyšehořovice
21.5.2009 6.6..2009
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Vydal: Katastrální úřad pro Sč kraj
20.5.2009 20.6.2009
Rozhodnutí o dělení pozemků - p. p. k. 254/3 v katastrálním území Vyšehořovice, z důvodu: oddělení části pozemku pro výstavbu ČOV (977 m2)
Vydal: Městský úřad Čelákovice, odbor výstavby
5.5.2009 20.5.2009
OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - Martin Hinšt
Vydal: Městský úřad Čelákovice, odbor výstavby
29.4.2009 13.5.2009
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do EP
Vydal: Obecní úřad Vyšehořovice
23.4.2009 6.6..2009
Informace o termínu a místě konání voleb do EP
Vydal: Obecní úřad Vyšehořovice
21.4.2009 6.6..2009
Starosta svolává zasedání zastupitelstva obce na 29.4.2009 v 18,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Vyšehořovice.
Vydal: Obecní úřad Vyšehořovice
20.4.2009 30.4.2009
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do EP 2009
Vydal: Obec Vyšehořovice
6.4.2009 6.6..2009
Mobilní svoz nebezpečného odpadu dne 4.4.2009
Vydal: AVE CZ
25.3.2009 6.4.2009
Městský úřad Čelákovice, odbor výstavby oznamuje rozhodnutí územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby  " Jednotné kanalizační řady v katastrálním území Vyšehořovice a Kozovazy   
Vydal: Městský úřad Čelákovice, odbor výstavby
2.2.2009 17.2.2009
Starosta svolává zasedání ZO č. 20 na den 11. 2. 2009 od 18.00hod
Vydal: Obecní úřad Vyšehořovice
2.2.2009 11.2.2009
VYHLÁŠKA o oznámení uložení písemnosti paní Hanzlová Anna, bytem Vyšehořovice čp. 137. Písemnost je uložena u správce daně.
Vydal: Finanční úřad v Brandýse nad Labem - Stará Boleslav
13.1.2009 28.1.2009
 
  • UPOZORNĚNÍ
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu se zákonem začerněny.
Originály listin jsou k dispozici na pevné úřední desce Obecního úřadu Vyšehořovice, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu Vyšehořovice.
 
  • INFORMACE
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).
 
  • PODPORA

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek)
po kliknutí přejdete na odkaz
popř. prohlížeč XLS souborů  - resp. DOC soborů anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.
po kliknutí přejdete na odkaz