Obecní úřad Vyšehořovice, Vyšehořovice 23, 250 87  Mochov
tel.: 326 992 453, e-mail:
vysehorovice@centrum.cz

 

 

 
 VÝSTAVA  K HISTORII

Výstava k historii obce Vyšehořovice
 

V době od 17.11.2007 do 2.12.2007 proběhla v obci Výstava k historii obce Vyšehořovice.

Na výstavě bylo možno vidět kroniky obce vedené od roku 1781 do dneška,
různé předměty z archeologických výzkumů, dobové fotografie a historické dokumenty připomínající dávnou i blízkou minulost. Výstavu navštívilo za dva týdny 370 občanů místních, ale i přespolních.
Někteří podpořili organizátory výstavy i zápisem do návštěvní knihy. Starosta obce vyslovuje poděkování všem, kteří se podíleli na organizaci, uspořádání výstavy i těm, kteří zapůjčili fotografie a jiné dokumenty pro účely výstavy.


Obecní úřad ve spolupráci s RNDr. Alešem Střechou, Oblastním muzeem v Brandýse nad Labem, Městským muzeem v Čelákovicích, Státním archívem pro Prahu - východ a koordinátorem výstavy Ing. Romanem Strachem pořádal výstavu k historii obce Vyšehořovice. Na výstavě bylo možno vidět staré kroniky, různé předměty z archeologických výzkumů místní lokality, dobové fotografie a další historické dokumenty. Ve ztratce pro ty, kteří neměli možnost navštívit prostory výstavy několik fotografií.