Obecní úřad Vyšehořovice, Vyšehořovice 23, 250 87  Mochov
tel.: 326 992 453, e-mail:
vysehorovice@centrum.cz

 

 

 
 DĚTSKÝ DEN

TRADIČNÍ DĚTSKÝ DEN VE VYŠEHOŘOVICÍCH
 

Dne 23. 6. 2007 pořádal TJ Sokol Vyšehořovice tradiční Dětský den na fotbalovém hřišti ve Vyšehořovicích. Pro děti byly pořádány soutěže, skákací hrad a představení Hasičského záchranného sboru.