Obecní úřad Vyšehořovice, Vyšehořovice 23, 250 87  Mochov
tel.: 326 992 453, e-mail:
vysehorovice@centrum.cz

 

   
 Důležité informace a aktuality

Zápis do Mateřské školy Vyšehořovice se koná 
15. 5. 2017 od 14,00 - 16,00 hodin v prostorách MŠ.

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ Vyšehořovice na šk. rok 2017/2018

 1.3.2017
Protokol z odběru pitné vody dne 13. 2. 2017
 

 1.3.2017
Inzerce
Projekt OBEC OBČANŮM umožní ušetřit občanům Vyšehořovic na energiích vprůměru 5 250 Kč ročně.
 

 24.2.2017
Oznámení občanům - poštovní služby v obci Mochov

Od 2. března 2017 bude poštovní služby v obci Mochov poskytovat pošta Partner na adrese: Husovo náměstí 16, 250 87 Mochov.
Hodiny pro veřejnost v příloze.

 9.1.2017 - 31.5.2017
Instrukce vydané Státní veterinární správou vzhledem k výskytu ptačí chřipky na území 
ORP Brandýs nad Labem – St. Boleslav
.

Dovolujeme si upozornit na část tohoto nařízení.

Obcím v ochranném pásmu se nařizuje: 1.1. provést nejpozději do 16. 1. 2017 soupis všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež nebo jiní ptáci chovaní v zajetí (dále jen „ptáci“). Sčítací list uvedený v příloze těchto mimořádných veterinárních opatření s přesným součtem drůbeže nebo jiných ptáků chovaných v zajetí u konkrétních chovatelů se použije pro všechny chovatele. Sčítací listy budou uloženy u příslušné obce po dobu jednoho roku. Souhrnné údaje z jednotlivých obcí musí být předány na KVS nejpozději do 16. 1. 2017 na formulářích uvedených v příloze (Aviární influenza – Stavy drůbeže a ostatních ptáků v obci); předání lze realizovat elektronicky na adresu: posta.kvss@svscr.cz

Mapa_s_vyznačenými_pásmy
SVS_2017_003844_S_Nařízeni_KVSS_aviarní_influenza.pdf


Protokol z odběru pitné vody dne 5.12.2016

Informace pro občany

Na základě platného zákona č. 201/2012 Sb. § 17 odst. 1, písm. h
informuje Obecní úřad Vyšehořovice o povinnosti každého majitele spalovacího kotle na tuhá paliva o příkonu vyšším než 10 kW povinnost do konce roku 2016 provést kontrolu technického stavu a provozu kotle.  Kontrolu může provést jen způsobilá osoba proškolená výrobcem spalovacího zdroje, který má udělené oprávnění k provedení.

Informace pro občany pro rok 2017

Stočné: 700,00 Kč osoba žijící v domě, 1400,00 Kč za objekt
Popelnice: 750,00 Kč za osobu s trvalým pobytem
Pes: 100,00 Kč za jednoho psa v domě, 150,00 každý další pes v domě
Vodné: 25,00 Kč/
1m3

Národní databáze nálezů je dostupná na www.eztraty.cz  - pomáhame lidem najít ztracené věci. Sdružujeme nálezy na jedné webové stránce, čímž se značně ulehčuje lidem jejich hledání. 

Inzerce:
Dětský klub v přírodě na statku LONY

Dětský klub je určen pro děti do 2,5 do 10 let.
Maximální počet dětí ve skupině – 10. Maximální počet skupin – 2.

Program je obecně zaměřen na lehké sportování, poznávání přírody, kontakt se zvířátky, jízdu na koni, hry, tanec, zpěv, čtení pohádek, odpočinek na čerstvém vzduchu, divadélka a zahradničení.
Hravou formou učíme ekologické výchově.
Děti mohou sebou přinést suché neplesnivé pečivo, mrkvičku, jablíčka aj.
Naší předností je hlavně odpočinek na čerstvém vzduchu.
V případě špatného počasí si hrajeme, čteme, tvoříme, tančíme a zpíváme.

Otevírací doba klubu začíná v květnu a končí v září, vždy od 7:30 do 16:30 hod. Prodloužená docházka i víkendová hlídání jsou možné po domluvě. Docházka od září je možná po domluvě.
Informace k přihlášce a termín osobní prohlídky areálu rezervujte na tel.: 728 732 769 nebo akce@lony.cz.

Informace MVČR
Informace k povinnosti chodců mít na sobě za snížené viditelnosti prvky z retroreflexního materiálu

nformace - Cestování s dětmi do zahraničí
informace MVČR podle právní úpravy platné k 1. 1. 2016.

Informace
V roce 2016 se opět otevírá skládka bioodpadu (ětve ze stromů a keřů, posekaná tráva a listí).  Skládka je umístěna na příjezdové komunikaci k Čistírně odpadních vod.  Otevřeno je každou sobotu od 14 – 16 hodin mimo tyto hodiny je možné se dohodnout na Obecním úřadě.

MUDr. Lukáš Fuka - Ordinace praktického lékaře pro dospělé
informace o ordinačních hodinách v příloze
nám. 5.května 2, Čelákovice
Na Dolejšku 286, Mochov
Tel.: 773 062 279

Poplatky za hřbitov
Nařízení obce č. 1/2012 ze dne 13.12.2012, kterým se stanovují ceny za pronájem hřbitovních míst a hřbitovní služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hřbitovního místa

Nařízení obce č. 1/2014 o zákazu podomního prodeje
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2014.


Nové číslo účtu obce Vyšehořovice
246 873 880 / 0300 ČSOB


Evidence pálení prostřednictvím internetu
www.hzssck.cz

DO JAKÉHO KONTEJNERU JAKÝ ODPAD PATŘÍ?

 

 Doporučení


 Najděte si práci s Jooble

 

 


Občanské sdružení
"Přátelé vyšehořovické tvrze"

http://www.vysehorovickatvrz.cz/
 

 

Výstavba ČOV
ve fotografii

thn00006.jpg

 

ÚZEMNÍ PLÁN obce Vyšehořovice

 

Obec Vyšehořovice se připojila k aktivitě proti výstavbě paroplynové elektrárny v obci Mochov

Středočeský kraj nesouhlasí s se stavbou paroplynové elektrárny v Mochově:
http://www.kr-stredocesky.cz
 

Reportáže o obci:
21.12.2012:
Fénix ve světě památek
Příběh vyšehořovické tvrzehttp://www.rozhlas.cz/leonardo/historie
/_zprava/1148713
 

1.5.2011:
Reportáž z podpisu memoranda STAROSTOVÉ PROTI ELEKTRÁRNĚ

 


http://www.venkovskatrznice.eu/

Obec je součástí regionu Pošembeří

2011: Obec Vyšehořovice se stala partnerem TJ Sokol Vyšehořovice pro získání dotace na vybudování zavlažovacího systému fotbalového hřiště ve 4 výzvě.
Přejme jim úspěch a brzké vybudování.

   
PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÝ ÚŘAD
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
CZECH POINT
NA VŠECH POŠTÁCH
   

JSME SMLUVNÍMI PARTNERY SPOLEČNOSTÍ PRO TŘÍDĚNÍ A SBĚR ODPADŮ:

 ASEKOL     AVE CZ    EKO KOM