Obecní úřad Vyšehořovice, Vyšehořovice 23, 250 87  Mochov
tel.: 326 992 453, e-mail:
vysehorovice@centrum.cz

 

   
 Důležité informace a aktuality

!!! INFORMACE !!!

Od 5.6.2017 do 11. 6. 2017 dochází k úplnému uzavření mostu v obci Vykáň pro silniční dopravu.
Autobusové linky budou jezdit dle jízdních řádů.
V pátek 9. 6. 2017 dojde k zrušení autobusových linek a to od
8. 30 do 13. 30 hodin a celou sobotu a neděli.
 

Informace ke svozu odpadů
v obci Vyšehořovice a Kozovazy - Svozy jsou plánovány takto:

Směsný odpad černá popelnice začínáme čtvrtek 4. 5. 2017, následně každý sudý týden
v topné sezóně od 1. 10. do 31. 3. budou svozy každý týden

Bio odpad hnědá popelnice začínáme čtvrtek 11. 5. 2017, následně každý lichý týden ve čtvrtek
od 1. 11 do 31. 3. nebude odpad svážen.

Plasty žlutá popelnice začínáme pátek 12. 5. 2017,
následně každý lichý týden v pátek

Papír modrá popelnice začínáme pátek 12. 5. 2017,
následně každý lichý týden v pátek


Zápis do Mateřské školy Vyšehořovice se koná 
15. 5. 2017 od 14,00 - 16,00 hodin v prostorách MŠ.

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ Vyšehořovice na šk. rok 2017/2018

 1.3.2017
Protokol z odběru pitné vody dne 13. 2. 2017
 

 1.3.2017
Inzerce
Projekt OBEC OBČANŮM umožní ušetřit občanům Vyšehořovic na energiích vprůměru 5 250 Kč ročně.
 

 24.2.2017
Oznámení občanům - poštovní služby v obci Mochov

Od 2. března 2017 bude poštovní služby v obci Mochov poskytovat pošta Partner na adrese: Husovo náměstí 16, 250 87 Mochov.
Hodiny pro veřejnost v příloze.

 9.1.2017 - 31.5.2017
Instrukce vydané Státní veterinární správou vzhledem k výskytu ptačí chřipky na území 
ORP Brandýs nad Labem – St. Boleslav
.

Dovolujeme si upozornit na část tohoto nařízení.

Obcím v ochranném pásmu se nařizuje: 1.1. provést nejpozději do 16. 1. 2017 soupis všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež nebo jiní ptáci chovaní v zajetí (dále jen „ptáci“). Sčítací list uvedený v příloze těchto mimořádných veterinárních opatření s přesným součtem drůbeže nebo jiných ptáků chovaných v zajetí u konkrétních chovatelů se použije pro všechny chovatele. Sčítací listy budou uloženy u příslušné obce po dobu jednoho roku. Souhrnné údaje z jednotlivých obcí musí být předány na KVS nejpozději do 16. 1. 2017 na formulářích uvedených v příloze (Aviární influenza – Stavy drůbeže a ostatních ptáků v obci); předání lze realizovat elektronicky na adresu: posta.kvss@svscr.cz

Mapa_s_vyznačenými_pásmy
SVS_2017_003844_S_Nařízeni_KVSS_aviarní_influenza.pdf


Protokol z odběru pitné vody dne 5.12.2016

Informace pro občany

Na základě platného zákona č. 201/2012 Sb. § 17 odst. 1, písm. h
informuje Obecní úřad Vyšehořovice o povinnosti každého majitele spalovacího kotle na tuhá paliva o příkonu vyšším než 10 kW povinnost do konce roku 2016 provést kontrolu technického stavu a provozu kotle.  Kontrolu může provést jen způsobilá osoba proškolená výrobcem spalovacího zdroje, který má udělené oprávnění k provedení.

Informace pro občany pro rok 2017

Stočné: 700,00 Kč osoba žijící v domě, 1400,00 Kč za objekt
Popelnice: 750,00 Kč za osobu s trvalým pobytem
Pes: 100,00 Kč za jednoho psa v domě, 150,00 každý další pes v domě
Vodné: 25,00 Kč/
1m3

Národní databáze nálezů je dostupná na www.eztraty.cz  - pomáhame lidem najít ztracené věci. Sdružujeme nálezy na jedné webové stránce, čímž se značně ulehčuje lidem jejich hledání. 

Inzerce:
Dětský klub v přírodě na statku LONY

Dětský klub je určen pro děti do 2,5 do 10 let.
Maximální počet dětí ve skupině – 10. Maximální počet skupin – 2.

Program je obecně zaměřen na lehké sportování, poznávání přírody, kontakt se zvířátky, jízdu na koni, hry, tanec, zpěv, čtení pohádek, odpočinek na čerstvém vzduchu, divadélka a zahradničení.
Hravou formou učíme ekologické výchově.
Děti mohou sebou přinést suché neplesnivé pečivo, mrkvičku, jablíčka aj.
Naší předností je hlavně odpočinek na čerstvém vzduchu.
V případě špatného počasí si hrajeme, čteme, tvoříme, tančíme a zpíváme.

Otevírací doba klubu začíná v květnu a končí v září, vždy od 7:30 do 16:30 hod. Prodloužená docházka i víkendová hlídání jsou možné po domluvě. Docházka od září je možná po domluvě.
Informace k přihlášce a termín osobní prohlídky areálu rezervujte na tel.: 728 732 769 nebo akce@lony.cz.

Informace MVČR
Informace k povinnosti chodců mít na sobě za snížené viditelnosti prvky z retroreflexního materiálu

nformace - Cestování s dětmi do zahraničí
informace MVČR podle právní úpravy platné k 1. 1. 2016.

Informace
V roce 2016 se opět otevírá skládka bioodpadu (ětve ze stromů a keřů, posekaná tráva a listí).  Skládka je umístěna na příjezdové komunikaci k Čistírně odpadních vod.  Otevřeno je každou sobotu od 14 – 16 hodin mimo tyto hodiny je možné se dohodnout na Obecním úřadě.

MUDr. Lukáš Fuka - Ordinace praktického lékaře pro dospělé
informace o ordinačních hodinách v příloze
nám. 5.května 2, Čelákovice
Na Dolejšku 286, Mochov
Tel.: 773 062 279

Poplatky za hřbitov
Nařízení obce č. 1/2012 ze dne 13.12.2012, kterým se stanovují ceny za pronájem hřbitovních míst a hřbitovní služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hřbitovního místa

Nařízení obce č. 1/2014 o zákazu podomního prodeje
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2014.


Nové číslo účtu obce Vyšehořovice
246 873 880 / 0300 ČSOB


Evidence pálení prostřednictvím internetu
www.hzssck.cz

DO JAKÉHO KONTEJNERU JAKÝ ODPAD PATŘÍ?

 

 Doporučení


 Najděte si práci s Jooble

 

 


Občanské sdružení
"Přátelé vyšehořovické tvrze"

http://www.vysehorovickatvrz.cz/
 

 

Výstavba ČOV
ve fotografii

thn00006.jpg

 

ÚZEMNÍ PLÁN obce Vyšehořovice

 

Obec Vyšehořovice se připojila k aktivitě proti výstavbě paroplynové elektrárny v obci Mochov

Středočeský kraj nesouhlasí s se stavbou paroplynové elektrárny v Mochově:
http://www.kr-stredocesky.cz
 

Reportáže o obci:
21.12.2012:
Fénix ve světě památek
Příběh vyšehořovické tvrzehttp://www.rozhlas.cz/leonardo/historie
/_zprava/1148713
 

1.5.2011:
Reportáž z podpisu memoranda STAROSTOVÉ PROTI ELEKTRÁRNĚ

 


http://www.venkovskatrznice.eu/

Obec je součástí regionu Pošembeří

2011: Obec Vyšehořovice se stala partnerem TJ Sokol Vyšehořovice pro získání dotace na vybudování zavlažovacího systému fotbalového hřiště ve 4 výzvě.
Přejme jim úspěch a brzké vybudování.

   
PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÝ ÚŘAD
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
CZECH POINT
NA VŠECH POŠTÁCH
   

JSME SMLUVNÍMI PARTNERY SPOLEČNOSTÍ PRO TŘÍDĚNÍ A SBĚR ODPADŮ:

 ASEKOL     AVE CZ    EKO KOM